Vaksine tannhelsepersonell Bergen

Det har, siden mars 2020, vært en krevende og uforutsigbar tid for verden, og også vi tannleger har blitt rammet av dette. Det er et imponerende stykke arbeide som er utført av tannhelsetjenesten, som til tross for en verdensomspennende pandemi, har klart å opprettholde oralt helsetilbud for våre pasienter.

Når vaksineprogrammet startet opp i Norge i desember 2020, var det nok mange i tannhelsetjenesten som regnet seg som kandidater for å få vaksine etter FHIs kriterier:1. Helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte. Dette betyr personell som det finnes få av og som har spesialisert kompetanse, og som er vanskelig å skaffe eller erstatte ved omplassering av annet personell, og som fyller viktige funksjoner som ikke kan reduseres uten at det vil ha betydelige konsekvenser for liv og helse.2. Har direkte pasientkontakt hvor smitte med SARS-CoV-2 fra pasient til ansatte er en risiko.

Mange kommuner i Norge la tannhelsepersonell inn som kandidater for vaksinering, men det var store forskjeller mellom kommunene.

I Bergen ble det i byrådet 7. januar laget en prioriteringsliste for vaksinering av helsepersonell: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/3962797/Framstilling-Prioritert-helsepersonell-for-covid-19-vaksine

Denne høringen hadde hverken BTF eller fylkestannlegen blitt informert om, og det var derfor ikke mulig å komme med innspill.

I slutten av februar besluttet styret i BTF å henvende seg til kommunen for å etterlyse en plan for vaksinering av tannhelsepersonell. Dialogen kunne tyde på at det ikke hadde vært Byrådets agenda å vaksinere tannhelsepersonell. Det er usikkert om det var en forglemmelse eller bevist utelatelse. Etter en uke med korrespondanse, ble det fattet et nytt vedtak i Byrådet: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/4159542/Framstilling-Prioritert-helsepersonell-for-covid-19-vaksine-utvidet-prioriteringsrekkefolge hvor tannhelsetjenesten ble prioritert inn som gruppe nr. 11. Heller ikke denne gang ble representanter fra tannhelsetjenesten invitert til høring. 

Det ble fra uke 10 tilbudt vaksine til tannhelsepersonell. Dette var AstraZeneca vaksine, som kort etter ble tatt ut av vaksineprogrammet pga uønskede bivirkninger. 

De tannhelsepersonell som ble tilbudt AZ-vaksine i 1. omgang, fikk tilbud om å stå på ringeliste for restdoser av Pfizer vaksinen.

I FHIs vaksinekalender: https://www.fhi.no/contentassets/71e97765e43c41ee8f059efbd4016ca8/vedlegg/2021.04.30_vaksinasjonskalender_fhi.pdf kan vi få inntrykk av at helsepersonell kan få tilbud om vaksine medio mai. Dette er imidlertid ikke helt riktig, og etter samtale med FHI, vil den neste kalenderen uttrykke tydeligere at det gjelder prioritert helsepersonell, styrt av den enkelte kommunes prioriteringslister. For Bergen kommune er det sagt at vaksinasjonsdekningen skal ligge på 40-60% av helsepersonell. For tannhelsetjenesten ser den ut til å ligge på ca 30-35%. (For fastleger og deres hjelpepersonell er det rimelig å anta at tallet er nærmere 100%).

Bergen kommune fikk tildelt lite vaksine i siste del av mai, og vil i uke 20 og 21 bare ha vaksiner til dose 2 for de som fikk vaksine for 6 uker siden. Fra første uke i juni vil kommunen fortsette å vaksinere i aldersgruppen 60-64, samt personer med underliggende sykdommer. 

Nå dekker Bergen Tannlegeforening tidligere Hordaland fylke, og i mange kommuner er det nå god vaksinedekning blant våre medlemmer. 

I Bergen kan vi regne med at 30-40% av tannhelsepersonell vil motta tilbud om vaksine fra de 20% av vaksinedoser som er øremerket helsepersonell. De resterende vil få tilbud når de faller inn i sine aldersgrupper. Det vil i praksis bety at en 35 år gammel tannlege vil bli tilbudt vaksine etter en 45-åring som sitter på hjemmekontor.

BTF vil gi honnør til alle de i tannhelsetjenesten som daglig tar hånd om pasienter og behandler større og mindre skader, traumer og infeksjoner. 

Bergen 18.mai 2021

Eirik T. Halvorsen Anders Berntsen

Formann BTF Privat Sektor, BTF

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s