Velkommen til BTF-nytt på nett

Uten navn

BTF-nytt har nå blitt heldigitalt!

BTFnytt.no er et et informasjonsnettsted for Bergen Tannlegeforening. Her legges det ut relevant informasjon til våre medlemmer, som møteinnkallinger og -referat, rubrikkannonser og kontaktinformasjon. I årsskiftet 17/18 tok denne nettsiden helt over for papirutgaven, og alt som tidligere var å finne i medlemsbladet vil nå dukke opp her. Det vil bli sendt ut e-post når det legges ut referater, møteinnkallinger og formannens spalter, opptil to ganger i måneden. Dette blir en veldig spennende overgang!

Det er et supplement til den informasjonen man får tilgang til ved å logge inn på Tannlegeforeningen sine hjemmesider.