Kjære kollega

Sommerferien står for døren, og vi har hatt noen fantastiske dager de siste ukene.

De siste månedene har vært helt utenom det vanlige. Etter oppstarten igjen den 20 april har vi smått om smått begynt å vende tilbake til normalen, og det kjennes godt. Vi får håpe at vi alle har pandemien i bakhodet som en påminnelse om å utvise en viss forsiktig selv om restauranter og barer åpner for fullt.  Lite vet vi om ha som venter oss det neste året, men vi står i hvert fall bedre rustet enn da vi ramlet rett inn i det i vår.

Hva koster tannlegen er midlertidig nedlagt. Om den åpner og i hvilken form er usikkert. Forbrukerrådet har valgt å kun fokusere på pris, på samme måte som i den nå nedlagte portalen for dagligvarer. Dette til tross for at Stortingets føringer tilsa at de skulle fremme godt utvalg, kvalitet etc. i dagligvarebransjen. Daglivareportalen ble nedlagt blant annet på grunn av vanskeligheten med innrapportering av priser.  Dette til tross for at de innrapporterte standardiserte produkter og merkevarer. Tilsynelatende enklere sammenlignet med vår bransje, men allikevel er vi ikke kommet lengre. Dersom hvakostertannlegen åpner igjen, så kommer jeg nå med en innstendig oppfordring om å legge inn reelle priser for en bæredyktig klinikkdrift. Vi må synliggjøre hva det koster å drive praksis av god kvalitet! Undersøkelse, røntgen og rens rimeligere enn pølsemenyen på Shell hører ikke hjemme og er ikke annet enn ødeleggende for bransjen. Vi har bygd opp tilliten blant befolkningen gjennom mange år, la oss nå ikke ødelegge denne.

Årets sommerferie blir nok for de fleste innenlands og annerledes. Jeg håper dere ikke drukner i planer og prosjekter på hjemmefronten, men klarer å rive dere løs og komme dere ut av teigen. For de som enda ikke har opplevd det, så vil jeg oppfordre dere til å besøke en lokal perle: Tannlegekontoretpå Bymuseet: https://www.bymuseet.no/vaare-museer/gamle-bergen-museum/

Det har vært stille på kursfronten til nå. Årets Landsmøtet blir gjennomført, men neppe i den kjente formen. NTF jobber med alternative former, alt etter hva gjeldende retningslinjer vil være i oktober. I BTF er jobben med Landsmøtet 2021 startet, og vi jobber foreløpig med Vestlandsmøtet 2021 som vanlig. Så gleder vi oss stort til første BTFmøte fredag 4. september! Zoom, Skype og Teams har definitivt sin misjon, men et fysiske møte med sosial samvær setter en helt annen ramme rundt læringen.

Videre møtedatoer for resten av 2020 er ute på btfnytt.no, så da satser jeg på at høstens planer er klar for våre medlemmer.

Riktig god sommer!

Eirik Torjuul Halvorsen

Formann BTF

Kjære kollega

Kjære kollega

I denne situasjonen vi er i nå er det viktig at vi alle følger rådene fra myndighetene og NTF. Vi må stå samlet for at tiltakene som innføres skal kunne ha effekt og for at myndighetene skal kunne måle denne effekten.

Gjeldende retningslinjene gjelder frem til 26. mars. Hva som skjer etter 26. mars vet vi ikke, men NTF har gjort det klart overfor Helsedirektoratet at vi ikke kan skyve behandlingen frem i tid så alt for lenge.

Akuttbehandlingen i regi av DOT som beskrevet i forrige epost skal være på plass fra førstkommende mandag 23. mars. Det er viktig å poengtere at dette er absolutt akutt behandling av smittede og mistenkt smittede etter de kriterier som er beskrevet fra fylkestannlegen i forrige epost fra oss. Det er vi tannleger som må ringe kontaktperson som er oppført i dette skrivet. Pasient skal ikke ta direkte kontakt.

For behandling av friske personer er anbefalingene fra FHI og Universitetet i Oslo at dette skjer etter standard hygieneregime. Dette er etter anbefalinger fra UiO og FHI.

Husk å sjekke NTF sin samleside regelmessig for siste oppdatering:www.tannlegeforeningen.no/korona

Og så skal vi i BTF holde dere oppdatert på lokale forhold.

Ønsker dere alle en god helg!

Hilsen alle oss i styret

Eirik Torjuul Halvorsen

Formann BTF

Akuttilbud

Et akuttilbud for de smittede/mistenkt smittede er nå opprettet i regi av DOT.

Klinikken er operativ fra mandag 23. mars.

Tannlegen må ringe inn til den aktuelle klinikken og bekrefte at pasienten har behov for behandling. Det understrekes at friske akuttpasienter som ikke er i karantene skal behandles med godt ordinært smittevern på tannklinikker både privat og offentlig. Les mer om informasjon om tilbudet, samt prosedyre ved behandling av smittede her.

Covid-19

Kjære kollega

Det er stort informasjonsbehov blant våre medlemmer, og det skjønner vi godt når det skjer endringer omtrent hver time. Vi vil sammen med NTF gjøre det vi kan for å holde dere oppdatert. Vi oppfordrer alle til å følge med NTFs samleside: www.tannlegeforeningen.no/korona

Akuttbehandling

Det er gledelig å se hvordan medlemmene slutter seg til rådet fra myndigheten om kun nødvendig akuttbehandling, og er flink med å informere om dette på sine nettsider og Facebook. 

Rådene fra myndighetene er klare på hva vi skal tilby på nåværende tidspunkt: «nødvendig akuttbehandling, dvs. øyeblikkelig hjelp, smertelindring og infeksjonsbehandling». Vi har i løpet av dagen blitt oppmerksom på at enkelte av våre kolleger fremdeles holder åpent som vanlig under dekning av en vid tolkning av begrepet infeksjonsbehandling. Som høyt utdannede helsepersonell vethvilke vurderinger som skal ligge til grunn. Undersøkelse og konserverende behandling er ikke nødvendig akuttbehandling. At vi unødig utsetter oss selv og andre for smitte av dette potensielt dødelige viruset er vanskelig for meg å fatte. 

Å ikke etterkomme myndighetens klare råd kan i ytterste konsekvens være straffbart.

NTFs anbefalinger finner du her: https://www.tannlegeforeningen.no/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2020-03-16-organisering-av-tilbud-om-akutt-tannbehandling-til-befolkningen.html

Behandling av smittede / etablering av felles akuttilbud

Fylkestannlegen jobber med å etablere et akuttilbud til befolkningen generelt, herunder også smittede/mistenkt smittede pasienter. Status per i dag er at det jobbes med å fremskaffe adekvat smittevernutstyr. Det er som kjent manko på dette i markedet. BTF har anmodet om at privatpraktiserende også stiller seg til disposisjon i et slik akuttilbud dersom nødvendig. Vi vil informere våre medlemmer så fort dette tilbudet er på plass.

Hilsen alle oss i styret

Eirik Torjuul Halvorsen

Formann BTF

Kjære medlem

Det har vært en turbulent hverdag de siste dager. Mange av medlemmene lurer på hva de nå skal gjøre i sin klinikk.Slik anbefalingen er fra myndighetene per i dag så er det ikke forsvarlig å fortsette videre drift som normalt. Det må understrekes at det er svært viktig at vi ikke stenger helt ned. Tannhelsetjenesten skal fortsatt tilby øyeblikkelig hjelp og forsvarlig, nødvendig behandling, mens all behandling som kan vente bør utsettes. Dette for å minimere smitterisiko og beskytte de svakeste i samfunnet. Vi holde en akuttberedskap, eventuelt avtale med en kollega som kan yte tjenesten for deg dersom du ikke har mulighet for det.Dette er vårt bidrag for å ikke belaste resten av helsevesenet som nå er i full beredskap.

Følg med på FHI (www.fhi.no) for siste oppdateringer og følg rådene. Hold dere ellers oppdatert med informasjon fra NTF. De er svært aktive og flinke med relevant informasjon for både offentlige og private. 

NTF: www.tannlegeforeningen.no/korona

Altinn om permittering med mal: https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/permittering/

BTF har valgt å avlyse medlemsmøtet i april, møtet i privat sektor i mai, og tillitsmannskurset på Solstrand som følge av gjeldende anbefalinger fra myndighetene.

Benytt den uplanlagte fritiden med familie, ring en kollega som du ikke har snakket med på lenge og hør om alt står bra til i denne helt spesielle situasjonen.

Ta godt vare på hverandre! 

Med ønsker om en god helg fra alle oss i styret.

Eirik Torjuul Halvorsen

Formann BTF

Kjære kollega

Vi er i mars, årets første vårmåned og endelig faller snøen ned. 

Nok en gang har BTF gjennomført et vellykket Vestlandsmøte med rekordstor oppslutning. Med små fornyelser og testing av konsept hvert år, så ser det ut til at vi nå får fintunet Vestlandsmøtet. ”Møteplassen” som ble arrangert for første gang i år ble en suksess! Vi satser på å videreføre dette til neste år. Hands-on-kursene ble fort fulltegnet, og debatten om det utdannes for mange tannleger på fredagen gikk for full sal. Et litt tabubelagt tema fagkomiteen torde å ta tak i og løfte frem i lyset. Det var en enighet i panelet om at det er en overkapasitet på nyutdannet tannleger i forhold til behovet. Jeg er av den klare oppfatning at SSB-rapporten fra 2012 har en feil prognose hva gjelder behovet for antall tannleger. Flere i panelet antydet at behovet vil bli dekket av det antall som utdannes årlig ved Universitetene i Norge. En riktig løsning mener jeg er å kutte utdanningsstipendet for studenter som studerer odontologi i utlandet. Det er ikke riktig at statens skal betale for en overkapasitet. 

Det var godt at debatten ikke ble en avsporing med fokus på overbehandling, men det er absolutt et moment i diskusjonen! I sosiale medier reklameres det med svært billige og tidvis gratis konsultasjoner for å lokke til seg pasienter her i Bergen. Hvordan finansierer man disse gratispassasjerene i en praksis? Hva tenker den trofaste pasienten som har gått til samme tannlege i 20 år om at han den nye pasienten som var i stolen før han fikk dette helt gratis? Er avansen så stor at man kan tillate seg å gjøre dette? Overbehandling er elefanten i rommet. Tidligere formann i BTF Truls Breyholtz skrev i 2012 et innlegg i Tidende som er like aktuelt i dag og en tankevekker verd å repetere: https://www.tannlegetidende.no/i/2012/3/dntt-474392

Programmet for årets Solstrandmøte er snart komplett. Kurs og overnatting dekkes i tradisjonen tro av BTF, og vi oppfordrer som alltid våre yngre medlemmer til å melde seg på. Sett av 8-9. mai i kalender, og vær klar når påmelding starter 1. april. Det er begrenset antall plasser, og de som ikke har deltatt tidligere vil bli prioritert ved fulltegning.

De fleste vet nok at Landsmøtet 2021 kommer hem! Det er de siste årene blitt slik at lokalforeningene kun har hatt ansvar for det sosiale programmet, og minimalt med påvirkning når det kommer til fagprogrammet. Noen synes dette er negativt, men NTF har en erfaren og stødig fagkomite som fikser dette bra hvert år. Det sosiale programmet har dessverre visnet de siste årene. Det har vært prøvd en del forskjellige konsept etter kamerataften ble avlivet, men store suksessen har uteblitt. I Bergen 2021 tar vi mål av oss å revitalisere et variert tilbud etter kurs og utstilling hver dag for å skape en ramme rundt det hele. Komité er nedsatt og arbeidet er i gang.

Vi sees på møte!