Covid-vaksine

Kjære medlem

BTF har den siste tiden hatt kontakt med Helsebyrådet angående vaksinasjon av tannhelsepersonell. Det er et stort informasjonsbehov der ute og vi ønsker derfor å formidle det vi vet så langt. I henhold til FHIs anbefalinger kan inntil 20% av tildelte vaksinedoser benyttes til helsepersonell. Det er opp til hver enkelt kommune å prioritere innad i gruppen. Byrådet har gjort følgende prioritering:

  1. Sykehjem (inklusive covid-19-avdelingen) 
  2. Fastlegekontor 
  3. Legevakt 
  4. Luftveisklinikker 
  5. Hjemmebaserte tjenester 
  6. ØHD/koronaklinikken/Myrsæter 

Helseforetakene får tildelt egne rasjoner av vaksiner. Ved prioritering er det hovedsakelig funksjon som er lagt til grunn, altså ikke smitterisiko. BTF er kjent med at tannhelsepersonell ved beredskapsklinikken i Bergen er tilbydd vaksine. BTF har uttrykt respekt for at det må gjøres en prioritering nå som tilgangen på vaksiner er lav. Vi er allikevel kritiske til at hverken BTF eller NTF har vært høringsinstans slik Legeforeningen og Sykepleierforbundet har vært. Dessverre er det slik at vi i tannhelsetjenesten ofte blir glemt som helsepersonell. Vi har ingen intensjon om å «snike i køen» men vi har bedt om en plan for prioritering, samt når og hvordan vår sektor skal vaksineres. Vi har påpekt at orale infeksjoner i ytterste konsekvens kan føre til alvorlige og livstruende tilstander.

Vi hører videre at flere nabokommuner har startet vaksineringen av tannhelsepersonell generelt. Helsebyrådet mener det har med antall tildelte vaksiner å gjøre, til tross for at de bruker 20% av vaksinene til helsepersonell. Vi har blitt lovet at en prioriteringsplan for resterende helsepersonell skal være klar innen kort tid, selv om ikke alle i de nåværende gruppene er ferdig vaksinert. Samtidig kan det til sammenligning nevnes at Oslo kommune pr dags dato (25.2.2021) ikke har utarbeidet en prioriteringsliste for helsepersonell.

BTF vil sende ut informasjon til sine medlemmer så snart vi vet mer. Siste nytt vil nok uansett være tilgjengelig raskest på kommunens nettsider. Dere kan lese mer og holde dere oppdatert på: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/vaksinering

I ventetiden får vi trøste oss med at smitten blant vår yrkesgruppe er svært lav. Dette er takket være våre gode smittevernsrutiner.

Med ønsker om en god helg og vinterferie.

Oppdatering:
Prioriteringslisten ble oppdatert senere samme dag som dette innlegget ble lagt ut, hvor tannhelsetjenesten er prioritert som nr 11:

https://www.bergen.kommune.no/politikk/byradet/behandlede-saker/helse-omsorg-og-inkludering/har-laget-utvidet-prioriteringsrekkefolge-for-vaksinering-av-helsepersonell

Eirik Torjuul Halvorsen                     Anders Berntsen

Formann BTF                                    Leder BTF privat sektor

Medlemsmøte

Bergen Tannlegeforening inviterer til et nytt digitalt medlemsmøte fredag 19. februar. Det blir et spennende foredrag med kjeveortopedene Øystein Reikvam og Eirik Torjuul Halvorsen.

Hva kan kjeveortopeden gjøre for tannlegen og pasienten?

Link til foredraget blir sendt ut noen dager i forveien.