Kjære kollega

Kjære kollega

I denne situasjonen vi er i nå er det viktig at vi alle følger rådene fra myndighetene og NTF. Vi må stå samlet for at tiltakene som innføres skal kunne ha effekt og for at myndighetene skal kunne måle denne effekten.

Gjeldende retningslinjene gjelder frem til 26. mars. Hva som skjer etter 26. mars vet vi ikke, men NTF har gjort det klart overfor Helsedirektoratet at vi ikke kan skyve behandlingen frem i tid så alt for lenge.

Akuttbehandlingen i regi av DOT som beskrevet i forrige epost skal være på plass fra førstkommende mandag 23. mars. Det er viktig å poengtere at dette er absolutt akutt behandling av smittede og mistenkt smittede etter de kriterier som er beskrevet fra fylkestannlegen i forrige epost fra oss. Det er vi tannleger som må ringe kontaktperson som er oppført i dette skrivet. Pasient skal ikke ta direkte kontakt.

For behandling av friske personer er anbefalingene fra FHI og Universitetet i Oslo at dette skjer etter standard hygieneregime. Dette er etter anbefalinger fra UiO og FHI.

Husk å sjekke NTF sin samleside regelmessig for siste oppdatering:www.tannlegeforeningen.no/korona

Og så skal vi i BTF holde dere oppdatert på lokale forhold.

Ønsker dere alle en god helg!

Hilsen alle oss i styret

Eirik Torjuul Halvorsen

Formann BTF

Akuttilbud

Et akuttilbud for de smittede/mistenkt smittede er nå opprettet i regi av DOT.

Klinikken er operativ fra mandag 23. mars.

Tannlegen må ringe inn til den aktuelle klinikken og bekrefte at pasienten har behov for behandling. Det understrekes at friske akuttpasienter som ikke er i karantene skal behandles med godt ordinært smittevern på tannklinikker både privat og offentlig. Les mer om informasjon om tilbudet, samt prosedyre ved behandling av smittede her.

Covid-19

Kjære kollega

Det er stort informasjonsbehov blant våre medlemmer, og det skjønner vi godt når det skjer endringer omtrent hver time. Vi vil sammen med NTF gjøre det vi kan for å holde dere oppdatert. Vi oppfordrer alle til å følge med NTFs samleside: www.tannlegeforeningen.no/korona

Akuttbehandling

Det er gledelig å se hvordan medlemmene slutter seg til rådet fra myndigheten om kun nødvendig akuttbehandling, og er flink med å informere om dette på sine nettsider og Facebook. 

Rådene fra myndighetene er klare på hva vi skal tilby på nåværende tidspunkt: «nødvendig akuttbehandling, dvs. øyeblikkelig hjelp, smertelindring og infeksjonsbehandling». Vi har i løpet av dagen blitt oppmerksom på at enkelte av våre kolleger fremdeles holder åpent som vanlig under dekning av en vid tolkning av begrepet infeksjonsbehandling. Som høyt utdannede helsepersonell vethvilke vurderinger som skal ligge til grunn. Undersøkelse og konserverende behandling er ikke nødvendig akuttbehandling. At vi unødig utsetter oss selv og andre for smitte av dette potensielt dødelige viruset er vanskelig for meg å fatte. 

Å ikke etterkomme myndighetens klare råd kan i ytterste konsekvens være straffbart.

NTFs anbefalinger finner du her: https://www.tannlegeforeningen.no/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2020-03-16-organisering-av-tilbud-om-akutt-tannbehandling-til-befolkningen.html

Behandling av smittede / etablering av felles akuttilbud

Fylkestannlegen jobber med å etablere et akuttilbud til befolkningen generelt, herunder også smittede/mistenkt smittede pasienter. Status per i dag er at det jobbes med å fremskaffe adekvat smittevernutstyr. Det er som kjent manko på dette i markedet. BTF har anmodet om at privatpraktiserende også stiller seg til disposisjon i et slik akuttilbud dersom nødvendig. Vi vil informere våre medlemmer så fort dette tilbudet er på plass.

Hilsen alle oss i styret

Eirik Torjuul Halvorsen

Formann BTF