Kjære kollega

Kjære kollega

I denne situasjonen vi er i nå er det viktig at vi alle følger rådene fra myndighetene og NTF. Vi må stå samlet for at tiltakene som innføres skal kunne ha effekt og for at myndighetene skal kunne måle denne effekten.

Gjeldende retningslinjene gjelder frem til 26. mars. Hva som skjer etter 26. mars vet vi ikke, men NTF har gjort det klart overfor Helsedirektoratet at vi ikke kan skyve behandlingen frem i tid så alt for lenge.

Akuttbehandlingen i regi av DOT som beskrevet i forrige epost skal være på plass fra førstkommende mandag 23. mars. Det er viktig å poengtere at dette er absolutt akutt behandling av smittede og mistenkt smittede etter de kriterier som er beskrevet fra fylkestannlegen i forrige epost fra oss. Det er vi tannleger som må ringe kontaktperson som er oppført i dette skrivet. Pasient skal ikke ta direkte kontakt.

For behandling av friske personer er anbefalingene fra FHI og Universitetet i Oslo at dette skjer etter standard hygieneregime. Dette er etter anbefalinger fra UiO og FHI.

Husk å sjekke NTF sin samleside regelmessig for siste oppdatering:www.tannlegeforeningen.no/korona

Og så skal vi i BTF holde dere oppdatert på lokale forhold.

Ønsker dere alle en god helg!

Hilsen alle oss i styret

Eirik Torjuul Halvorsen

Formann BTF

Akuttilbud

Et akuttilbud for de smittede/mistenkt smittede er nå opprettet i regi av DOT.

Klinikken er operativ fra mandag 23. mars.

Tannlegen må ringe inn til den aktuelle klinikken og bekrefte at pasienten har behov for behandling. Det understrekes at friske akuttpasienter som ikke er i karantene skal behandles med godt ordinært smittevern på tannklinikker både privat og offentlig. Les mer om informasjon om tilbudet, samt prosedyre ved behandling av smittede her.