Formannens spalte – Papirutgave desember 2017

Kjære kollega!

Det du holder i hånden nå er sannsynligvis den siste trykte utgaven av BTF-nytt noensinne. Det er litt vemodig, og mange kommer nok til å savne bladet. Men vi lover dere at dere skal få tilgang til det samme stoffet slik dere kjenner det, og kanskje enda litt til. Videre tror vi det er fornuftig å kutte de høye utgiftene, og ha en litt mer miljøvennlig profil. Vår infosekretær Sindre har laget en brukerveiledning for btfnytt.no som dere finner lenger bak i bladet. Det er likevel noen utfordringer med å legge om til nettutgave. Blant annet ble vi nylig gjort oppmerksom på at kanskje ikke alle vil ha bilder av seg selv publisert på btfnytt.no. Dette skal vi ta til etterretning, og være forsiktige med hva vi legger ut. Les videre

Tannturisme

De fleste av oss har hatt pasienter i stolen som har fått utført ulik behandling utenlands. Vi har ingen grunn til å betvile den faglige kompetansen til tannleger i andre EØS-land, og kan derfor ikke fraråde pasienter å få utført behandling i utlandet, men det er likevel en del momenter pasientene bør tenke gjennom på forhånd. Les videre

Solstrand 2018

For BTF-medlemmer har våren de siste årene betydd tillitsmannskurs på Solstrand. Som vi tok opp på medlemsmøtet i november, så ser det ikke ut til at fondsavkastningen av bankinnskuddet vårt blir i nærheten av det vi budsjetterte med, og vi har derfor sett oss nødt til å avlyse årets tillitsmannskurs. Det er veldig beklagelig, men det var uaktuelt for styret bevisst å styre mot et stort underskudd. Men vi har allerede booket Solstrand for 2018, og vi er optimistiske med tanke på nytt tillitsmannskurs neste år.

Munnhelsedagen 20. mars

Årets Munnhelsedag vil i år være 20. mars. NTF har valgt å fokusere på kreft og munn- helse denne gang, og tilbyr et frokostseminar om temaet som streames live fra 08.00- 09.30, slik at alle kan følge med. Seminaret vil handle om tannlegens rolle før, under og etter kreftbehandling. Et viktig tema som dessverre stadig er aktuelt, og vel verdt å få med seg!

SMS-reklame

Den siste måneden har det vært snakket og skrevet mye om sms-reklame fra forsi- kringsselskapet IF, som tilsynelatende ble sendt ut til pasienter sammen med time- innkalling fra tannlege. NTF har heldigvis tatt kontakt med aktørene, og vil finne ut om denne praksisen er i tråd med gjeldende lovgivning. I den forbindelse er det også viktig å minne om NTFs etiske regler for markedsføring. I 2008 kom det to nye bestemmelser som tok for seg tannlegers markedsføring. Det ble slått fast at annonsering ikke må inneholde noe som er uriktig og villedende, dette gjelder også i forhold til hjemmesider, og ikke minst på ”Hva koster tannlegen”. Videre har ikke tannlegene anledning til å drive markedsføring for konkrete produktleverandører; hverken direkte overfor pasienter, eller via hjemmesider eller media.

Vårt forhold til sosiale medier

Sosiale medier har for lengst blitt en viktig kommunikasjonsarena for folk flest, og kan være en nyttig kanal for å promotere seg selv og sin bedrift. Men det er veldig viktig som helsepersonell at vi trør varsomt i for- hold til hva vi legger ut på nettet. Pasienter legger igjen anmeldelser og gir ”likes”, og mange ganger kan det være fristende å svare på det som skrives i kommentarfel- tene. Nylig kk en lege refs fra Helsetilsynet for å ha kommentert en pasients uttalelse på Facebook, og på denne måten bekreftet legen at pasienten hadde vært til behand- ling. Det er altså brudd på taushetsplikten både å gi pasientopplysninger, spre dem videre, men også å bekrefte dem. Selv om det er pasienten selv som har gått ut med opplysningene.