Formann har ordet – Februar 2019

Formann har ordet

Godt nyttår kjære medlem.

Vel blåst! Vestlandsmøtet 2019 ble en suksess med rekorddeltakelse! Vi har mottatt mange tilbakemeldinger, overveldende mange positive – veldig hyggelig! Noen ønsker om forbedringer og endringer har vi også fått, og de tar vi selvfølgelig med oss for å lage et enda bedre arrangement neste år. Festaften i år føler jeg vi traff innertieren. Lokalet på nye Hotell Norge var en perfekt setting med flere avdelinger alt etter ønsker, humør og tilstand til festdeltakerne. Takk til alle i styret, fagkomitéen og festkomitéen som bidro til denne suksessen!

2019 er valgår i NTF, og det er til høsten duket for nok et representantskap. Her har vi mulighet for å påvirke NTFs planer og strategier de neste to årene. Jeg håper dette vekker interessen blant våre medlemmer til å stille til valg og at vi kan få våre kandidater både gjenvalgt, og valgt nye kandidater til verv i NTF.

Vi har store tunge oppgaver foran oss i nær fremtid. Blankholmutvalget har nettopp levert sin rapport som sannsynligvis vil danne grunnlaget for en gjennomgang av refusjonsordningen. I mellomtiden ser vi nok en gang at regjeringen nedprioriterer pasientene i sitt forslag til statsbudsjett. Kutt og fjerning av takster og unnlatelse i å øke takster i henhold til den årlig prisindeks er begynt å bli en selvfølge fra den kanten, men vi må aldri stoppe vårt press overfor politikere for å snu trenden med at staten flytter penger fra stønader til ulike andre tiltak i tannhelsetjenesten. Et velfungerende refusjonssystem bygd opp over flere år er i ferd med å undermineres og plukkes fra hverandre bit for bit. En solid faglige vurderinger og evalueringer i forkant av endringene er fraværende.

En evaluering av alle disse tiltakene er absolutt på tide. Hva har kommet pasienten til gode? Har det gitt den kompetanseheving for tannhelsepersonellet de lovte, og ikke minst: den geografisk spredning av spesialisttjenestene? Jeg kan love at BTF vil være en sterk pådriver for dette arbeidet, og det er med glede å se at dette er ett av tiltakene i den nye regjeringsplattformen som ble presentert den 17. januar.

Medlemsmøtet i februar byr på forelesere utenbys fra. I NTF er man svært opptatt av at tannhelsetjenesten er en del av helsetjenesten, og at tannleger er helsearbeidere. Likevel vet vi at mange av oss arbeider i krysningsfeltet mellom behandling som i varierende grad handler om helse og estetikk – men også til en viss grad om kosmetisk behandling. Må og bør vi utføre behandling på pasienter selv om det ikke er helserelatert – men fordi det faktisk er mulig, og pasienten ønsker det? Eller bør vi som helsearbeidere holde den faglige og etiske fanen høyt nok til å si nei til behandling som ikke har som mål å gi pasienten helsehjelp? Fjerner vi oss fra helsegjerningen dersom vi tilbyr slik behandling? Og bør vi egentlig bruke tiden vår på dette, etter å ha gjennomført en lang og kostbar utdanning? Dette er tema for møtet, og vi håper vi kan få en debatt!

BTF forsøker hele tiden å variere litt på forelesere, tema mm. Dette for å skape en god bredde i tilbudet vårt. Vi er så heldig å ha mange gode forelesere fra vårt eget fakultet, men vi er samtidig bevisst på at disse ikke må «brukes opp».

Det har de senere år dessverre vært en fallende interesse for middagen etter medlemsmøtene. Vi har fått litt innspill fra enkeltmedlemmer, og det har vær en del forskjellige grunner for å sløyfe middagen. For meg har dette vært en viktig sosial møteplass hvor man kan bli kjent med kolleger og prate litt løst og fast om både fag og hverdag. Det er derfor trist at det er så få som nå melder seg på middagen. Som en konsekvens av dette har vi på siste styremøtet diskutert og kommet frem til en endring av den sosiale rammen rundt møtet som vi håper å kunne presentere på aprilmøtet. Men for de to forestående møtene så er det den tradisjonelle middagen som gjelder. Jeg håper så mange som mulig melder seg på den.

2019 byr på flere spennende medlemsmøter. Vi i BTF gleder oss til å levere møter med godt faglig og sosialt innhold.

Vel møtt!

Eirik Torjuul Halvorsen

Formann BTF

Kjære kollega – November 2018

Kjære kolleger

Først av alt vil jeg takke for tillitten generalforsamlingen ga meg ved valg av ny formann. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven sammen med resten av styret som jeg ved flere anledninger har hatt gleden av å delta i styremøter med, da som vara for Privat Sektor.

Takk til Karen for en godt utført jobb i 2 år. Det har vært en del tøffe oppgaver som har tatt mye tid, både for styret, men spesielt for deg. Gledelig at du fortsatt er med oss i BTF, nå i Fagkomiteen, samtidig som du engasjerer deg sentralt i NTF.

Jeg vil takke alle tillitsvalgte som gikk ut av verv – tusen takk for innsatsen alle sammen! Gratulerer også til alle i styret, understyrer og komiteer som ble valgt på Generalforsamlingen. Jeg håper dere vil få en like interessant og spennende tid som tillitsvalgt i BTF som jeg har hatt til nå. Vi er både takknemlige og avhengige av alle deres innsats for å gi våre medlemmer er godt tilbud. Derfor er det også så viktig at vi alle viser vår respekt for alle disse som ofrer oss så mye av sin tid, både fritid og jobb, for å bidra til felleskapet. Ordlyden vi ser mellom og mot enkelte kolleger på diverse forum er til tider svært uheldig. Fortsetter dette slik vil vi etter hvert få problemer med å rekruttere tillitsvalgte. Diskusjon er både bra og nødvendig, det bidrar til at vårt arbeid drives fremover i riktig retning. Men tenk deg om to-tre ganger før du trykker send, og la Facebook være i fred i rødvinståken på fredagskveldene.

Nok en gang ser vi at regjeringen nedprioriterer pasientene i sitt forslag til statsbudsjett. Kutt i HELFO-takster og unnlatelse i å øke takster i henhold til årlig prisindeks er begynt å bli en selvfølge fra den kanten, men vi må aldri stoppe vårt press overfor politikere for å snu trenden med at staten flytter penger fra stønader til ulike andre tiltak i tannhelsetjenesten. En evaluering av disse tiltakene er absolutt på tide. Jeg kan love at BTF vil være en sterk pådriver for dette arbeidet.

Påmelding for Vestlandmøtet 2019 er nettopp åpnet. Fagkomiteen overgår seg selv hvert år, og nok en gang kan de presentere et sterkt og interessant fagprogram. I tøff konkurranse med et voksende kurstilbud både innen- og utenlands har de snekret sammen et spennende program med varierte tema. Listen av forelesere inneholder flere av våre kjente forelesere fra Bergen, men også noen nye navn fra utlandet. Det sosiale er også viktig, en god bonding! I år er vi så heldige å innta nyrenoverte Hotell Norge. Nydelig oppusset og med en restaurant det skrytes mye av. Ikke rart når menyen er komponert av selveste Ørjan Johannessen, vinneren av Bocuse d’Or. Jeg gleder meg til festen! Tradisjonen med en rabattert pris for våre yngre kolleger videreføres. Husk frist for lav påmeldingsavgift som er 10. desember. Men det er vel ingen grunn til å vente så lenge?

Velkommen til møte 23. november. Denne gangen et kombinert julemøte med foredrag fra flere av våre nye og kommende kolleger. Som noen sikkert har sett så er det ingen saksliste til dette møtet. Ordinært medlemsmøte blir det i februar. Jeg er dessverre forhindret fra å møte denne gang på grunn av et kurs jeg er påmeldt for lenge siden. Neppe noen demper for kveldens stemning, her er det bare å melde seg på!

02-Eirik Halvorsen

Eirik Torjuul Halvorsen, formann BTF

EirikAutograf

Kjære kollega – Oktober 2018

Kjære kollega.

Generalforsamlingen nærmer seg, og jeg håper så mange som mulig har lyst til å delta og bruke sin stemmerett. Det er veldig viktig for demokratiet i lokalforeningen at medlemmene engasjerer seg, ønsker å komme med innspill, og kanskje også kan tenke seg å ta et verv. Hvis noen går med en liten foreningsspire i magen, og ikke tør å kaste seg ut i det allerede nå på fredag, så kan jeg anbefale BTFs Tillitsmannskurs til våren. Dette er et gratis tilbud til alle våre medlemmer, og gir et godt innblikk i foreningsstruktur og –arbeid, i tillegg til nyttige kurs i ledelse og relasjon. Les videre

Kjære kollega – Sommer 2018

Kjære kollega!

Sommeren nærmer seg, og det skal bli godt med ferie enda vi har hatt en fantastisk sommer allerede. Vi kunne ikke ha hatt mer flaks med Vårmøtet; på terrassen til Legenes Hus var 114 stykker samlet for å kose oss i sommersolen. Vår nye vri på arrangementet var veldig populær, og ble raskt overbooket. Det er tydelig at dere har savnet et arrangement som inkluderer hele tannhelseteamet. Vi kommer til å videreføre dette neste år, og har allerede begynt planleggingen. Les videre

Kjære Kollega – Mars 2018

Kjære kollega.

Endelig er våren på vei, og vi kan glede oss over lengre dager, litt varme i solen og små vårtegn. I tillegg har vi mye kjekt i vente i foreningen også. Først ut er aprilmøtet like over påske, med vår erfarne kollega Geir Evensen som foredragsholder. Temaet er traumebehandling i allmennpraksis, noe han har bred erfaring med etter 35 år i bistilling på tannlegevakten. Det blir spennende! Les videre

Kjære kollega

Godt nytt år til alle sammen, håper alle har hatt en fin start på det nye året. Bergen Tannlegeforening åpnet 2018 på vanlig vis, med Vestlandsmøtet. I år var det 78. Gang møtet som ble arrangert, og i år som i fjor har vi satt deltakerrekord. Det var hele 745 deltakere i år. Vi tror økningen delvis skyldes at vi flyttet møtet til Grieghallen, men mest at vår flinke fagkomite har sydd sammen et veldig interessant og aktuelt fagprogram.  Vi har fått ros for programmet både før og etter møtet, så all ære til fagkomiteen! Les videre

Formannens spalte – Papirutgave desember 2017

Kjære kollega!

Det du holder i hånden nå er sannsynligvis den siste trykte utgaven av BTF-nytt noensinne. Det er litt vemodig, og mange kommer nok til å savne bladet. Men vi lover dere at dere skal få tilgang til det samme stoffet slik dere kjenner det, og kanskje enda litt til. Videre tror vi det er fornuftig å kutte de høye utgiftene, og ha en litt mer miljøvennlig profil. Vår infosekretær Sindre har laget en brukerveiledning for btfnytt.no som dere finner lenger bak i bladet. Det er likevel noen utfordringer med å legge om til nettutgave. Blant annet ble vi nylig gjort oppmerksom på at kanskje ikke alle vil ha bilder av seg selv publisert på btfnytt.no. Dette skal vi ta til etterretning, og være forsiktige med hva vi legger ut. Les videre

Tannturisme

De fleste av oss har hatt pasienter i stolen som har fått utført ulik behandling utenlands. Vi har ingen grunn til å betvile den faglige kompetansen til tannleger i andre EØS-land, og kan derfor ikke fraråde pasienter å få utført behandling i utlandet, men det er likevel en del momenter pasientene bør tenke gjennom på forhånd. Les videre

Solstrand 2018

For BTF-medlemmer har våren de siste årene betydd tillitsmannskurs på Solstrand. Som vi tok opp på medlemsmøtet i november, så ser det ikke ut til at fondsavkastningen av bankinnskuddet vårt blir i nærheten av det vi budsjetterte med, og vi har derfor sett oss nødt til å avlyse årets tillitsmannskurs. Det er veldig beklagelig, men det var uaktuelt for styret bevisst å styre mot et stort underskudd. Men vi har allerede booket Solstrand for 2018, og vi er optimistiske med tanke på nytt tillitsmannskurs neste år.

Munnhelsedagen 20. mars

Årets Munnhelsedag vil i år være 20. mars. NTF har valgt å fokusere på kreft og munn- helse denne gang, og tilbyr et frokostseminar om temaet som streames live fra 08.00- 09.30, slik at alle kan følge med. Seminaret vil handle om tannlegens rolle før, under og etter kreftbehandling. Et viktig tema som dessverre stadig er aktuelt, og vel verdt å få med seg!