Omvisning Gamle Bergen

Den 23. mai i år inviterte BTF og museumskomiteen studentene på kull 4 til omvisning på tannlegekontoret i Gamle Bergen, i år som i fjor. Dette er en del av undervisningen i odontologihistorie, der Knut Meyer har gitt forelesninger og holder omvisning. Museet i Gamle Bergen utgjør sammen med skolemuseet og utstillingen av to uniter på Odontologen BTFs historiske samlinger.

Les videre

Formann har ordet – Juni 2019

Sommeren er rett rundt hjørnet og BTFs siste møte før ferien, Vårmøtet, er avholdt. Denne gangen på Oseana, Os. De som var der kunne nyte en god middag i nydelige omgivelser med utsikt ut Bjørnefjorden. Oppslutningen var dessverre noe laber. Om det er tid, sted eller tema som ikke fristet er uvisst. Mai er travel med langhelger, konfirmasjoner og bryllup. Vi har etterkommet et ønske fra flere medlemmer utenbys om å avholde møter utenfor sentrum av Bergen. Dessverre var det laber oppslutning blant disse også. Neste vårmøte blir nok derfor lagt sentrumsnært til neste år. Vi er allerede i gang med planleggingen! Det er spennende og givende å kunne tilby våre medlemmer gode og varierte kurs og møter med en solid faglig profil og sosialt tilsnitt.

Formann og Stefan Lindner deltok på Forum for tillitsvalgte i begynnelsen av mai. De foreslåtte vedtektsendringene ble diskutert, og BTFs innspill fra medlemsmøtet i april var tatt med. Diskusjonstema i år var fremtidens tannhelsetjeneste. Potensielle store endringer ligger i luften. Hvordan skal det finansieres og organiseres. Skal HELFO-potten økes, ellers skal det bevilges mer til DOT og ROK’ene. Hvordan skal fordelingen være mellom tannpleiere, tannleger og spesialister? En tanke som er lansert på fagkonferansen for NTpF er at tannpleierne kan gjøre all screening, og at eventuell behandling henvises til spesialister i respektive fagfelt. Selvfølgelig skal det ikke være slik! Den erfarne og allsidige allmennpraktikeren må fortsatt være stammen i den fremtidige tannhelsetjenesten.

Sparekniven svinges også på IKO. Fjorårets underskudd skal spares inn. Pengesekken er knepet enda hardere igjen. Ansettelsesstopp gjøre det enda vanskeligere å rekruttere viktige og riktige hoder til vårt fakultet, som nå ikke lengre har en referanse til faget i navnet engang. Vi er blitt en underavdeling av Medisinske fakultet, en ubetydelig del, nærmest som en appendix med konstant betennelse.

Tillitvalgtkurset på Solstrand hadde som vanlig god oppslutning og fornøyde deltakere. Første dag var i regi av John Frammer, advokat i NTF. Han ga oss en god innføring i relevante tema hva gjelder lønn, sykemelding og andre problemstillinger knyttet til både privat og offentlig sektor. Dag 2 var litt mer lettbeint med Mads Nordmo Arnestad som lanserte noen nye begrep for meg: “Pay it forward: Om kulturbygging, samarbeid og prososial motivasjon”. Definitiv årets mest engasjerende forelesning! Jeg håper kurset bydde på nye kollegiale bekjentskap og forhåpentligvis sådde et lite tillitsvalgtsfrø hos noen.

Styret og understyrer tar sommerferie og lader opp til høstens oppgaver. Møtedatoer for høsten er oppdatert på btfnytt.no. Sjekk de ut, og hold av dagene!

Riktig god sommer fra oss i styret!

Eirik Torjuul Halvorsen

Formann BTF

Referat fra Vårmøtet 24. mai

Referat fra medlemsmøte i Bergen Tannlegeforening
Oseana
Fredag 24.mai 2019 kl. 18.00

Vårmøtet startet med fellesbusstur ut til Oseana på Os.

Det ønskes velkommen, og ordet gis videre til kveldens foredragsholder Paul Otto Brunstad: Professor ved pedagogikkseksjonen ved NLA høgskolen i Bergen.

Les videre

BTF-privat 7. mai 2019

Sted: Litteraturhuset i Bergen
Tema: Tannhelseforsikring
Avtroppende referenter: Vivian Haaberg og Friederike Wünsche

Anders ønsker velkommen til siste BTF-privat kvelden før sommeren og introduserte kveldens første foredragsholder – Norsk tannhelseforsikring ved Magne Hetnes og Anja Aamodt.

Norsk tannhelseforsikring (https://www.norsktannhelseforsikring.no)

Magne Hetnes er daglig leder i Norsk Tannhelseforsikring og var med på å starte selskapet i tidlig 2014. Anja Aamodt er utdannet tannhelsesekretær, har lang erfaring fra andre forsikringsbransjer, og begynte i selskapet i 2017 der hun i dag har stillingen skadesjef.

Les videre