Referat fra medlemsmøte april 2019

Referat fra medlemsmøte i Bergen Tannlegeforening
Litteraturhuset i Bergen
Fredag 5. april 2019 kl. 19.00

Formann Eirik Halvorsen ønsker velkommen.

Karen Reinholtsen gir på vegne av fagkomiteen ordet til kveldens foredragsholder:

Alexander Wright Cappelen, professor i etikk og adferdsøkonomi ved NHH

Adferdsøkonomi og beslutninger

Cappelen ønsket å diskutere valg og usikkerhet rundt beslutninger. Hvordan hans forskning har forsøkt å utvide forståelsen om mennesker og økonomi, bort fra teorien om Homo Economicus, hvor mennesket representeres som fullkomment rasjonelle vesener som tar valgt basert på snever egeninteresse. Det er her adferdsøkonomien kommer til rette: folk er rett og slett ikke alltid rasjonelle.

Et eksperiment han ofte benytter i undervisning og i forskning er å gi valget mellom en liten utbetaling i dag, versus en større utbetaling i fremtiden. Her viste han til flere fenomen medlemmene kunne relatere seg til. «Paying to go to the gym» og StickK, programmet der man melder inn sine mål og, dersom man ikke fullfører dem, overfører egne penger til en organisasjon man er fullstendig uenig med.

Han spurte salen hva som var tidenes oppfinnelse. Svarene lød som ild, hjulet og lignende. «Nei, forskuddsskatten er tidenes oppfinnelse», sa Cappelen. Tenk hvor mye lettere man gir fra seg 1/3 til ½ lønnen, bare fordi man aldri har fått de inn på konto.

Han snakket om fenomenet «nudging», hvordan man endrer folks adferd uten å tvinge dem. Han viste til et eksempel hvordan han og teamet sitt hadde fått folk til å melde korrekt på selvangivelsen og betale mer skatt, kun ved å legge til en setning som moralsk veileding.

Hans siste bemerkning var tannlegenes unike posisjon innenfor adferdsøkonomi. Neste års tannlegebesøk var det eneste han planla så lang tid i forveien. Så da avsluttet han med; gå til tannlegen neste år!

Referat fra forrige medlemsmøte
Referat fra forrige medlemsmøte godkjennes uten innvendinger

Revisjon av NTFs vedtekter

Ellen Holmemo legger frem sak om revisjon av NTFs vedtekter.

Blant forslagene om endringer kom det frem

  • Redusere antall representanter fra hver lokalforening til Representantskapsmøtet, for BTF vil dette innebære en reduksjon på to representanter.
  • Medlemmer kan strykes fra NTFs medlemslister om det mangler innbetaling lokalt.

Det kom opp flere innspill fra medlemmene, blant annet bemerket flere en bekymring om Representantskapsmøtets reduserte makt.

Etter foredraget var det middag på Colonialen. Foreningen fikk sitt eget rom, noe medlemmene bemerket sin begeistring over. Det ble servert en nydelig bacalao og kake og kaffe til dessert.

Referent: Vegard Hauge Svartveit

Fotograf: Sindre Hauge Larsen