Referat fra møte i BTF 8. mars

Referat fra medlemsmøte i Bergen Tannlegeforening

Litteraturhuset i Bergen

Fredag 8.mars 2019 kl. 19.00

Referat fra forrige medlemsmøte godkjent.

Formann Eirik Halvorsen snakker om betenkeligheter rundt tannhelseforsikring, og diskuterer vilkårene hos to aktører på markedet. NTF har vært i kontakt med Nordic Dentalpartner for å avdekke hva forsikringene deres faktisk dekker. De hadde også møte med IF i februar, og innspillene skal tilbake til Nordic Dentalpartner.

Det oppfordres til å gjøre egne vurderinger og standpunkt rundt tannhelseforsikringer.

NTF skal forbedre policy-dokumentet som ligger ute.

Siv Rosendorf Kvinnsland introduserer kveldens foredragsholder: Anders Johansson, professor i protetikk ved Institutt for klinisk odontologi, Det medisinske fakultet, Univiersitetet i Bergen

Johansson starter foredraget med snakke om TMD som en vanlig allmennsykdom som manifesterer seg i kjeveledd og tyggemuskulatur, og ikke som en del av odontologien som tidligere antatt. Videre snakker han litt generelt om TMD og de ulike diagnosene som innebefatter muskelplager, diskusforskyvninger og diverse leddproblemer. Han peker på en rekke populasjonsstudier som viser at TMD er adskillig mer vanlig hos kvinner enn menn, og at TMD også eksisterer blant den eldre befolkningen. Han avslutter denne delen av foredraget med to spørsmål som treffer TMD pasienter med nesten 100%:

1. Gjør det vondt i tinningen, ansiktet, eller kjeveleddet eller i kjevene en gang i uken eller oftere? 2. Gjør det vondt når du gaper eller tygger en gang i uken eller oftere?

Videre snakker han om symptomene ved TMD, og behandlingsbehovet i ulike land som viser store variasjoner, men som i Norge kan være større enn antatt. Han går inn på den biopsykososiale modellen og nevner årsaksfaktorer som angst, depresjon, kjønnshormoner, genetikk, søvnforstyrrelser, sosioøkonomiske faktorer, traume, parafunksjoner, generell helse og okklusjon. I tillegg er de psykososiale faktorene viktig.

Han tar en gjennomgang av anbefalinger fra Helsedirektoratet; som generelt er gode retningslinjer. Informasjon, rådgivning, veiledning, øvelser alene, øvelser i kombinasjon med bittskinner, og akupunktur, står frem som særlig effektiv behandling. Behandlingstiltak man ikke finner grunnlag for å anbefale er blant annet restaureringer, kjeveortopedi, laser, ultralyd.

Hos ca. 80% av TMD-pasientene er årsaken muskelrelatert, og 20% har kjeveleddspatologi. Andelen TMD-pasienter som trenger kirurgi er ca. 0.5-2 %. Problemet er å avdekke hvilke pasienter dette gjelder. Hos mange TMD-pasienter vil den beroligende samtale være en tilstrekkelig behandling, mens andre vil kunne trenge medikamentell og fysikalsk terapi. Johansson poengterer hvor effektiv trening er, men at problemet er at det tar lang tid, og at de fleste pasienter ikke utfører de tiltakene som behandleren anbefaler.

Etter pausen snakker Johannson om de ulike typene bittskinner på markedet, om generell bittskinneterapi og hvordan de kan omslipes underveis i behandlingen for bedre effekt. Mange bittskinner er ikke optimalt utformet, og vil da heller ikke fungere. Okklusjonen har vist seg å noen ganger endre seg fra tidspunktet bittskinnen leveres ut, til man har de på kontroll. Blant pasienter som oppgav at skinnen ikke hadde hatt effekt, anslår han at ca.50% fikk forbedret resultat ved at han slipte til skinnen slik at det kun var påbitt fra 3-3. Han nevner også NTI-skinner som et alternativ, hvor pasienten kun har påbitt på incisivene.

Til slutt snakker han om søvnbruxisme og TMD. Han viser til at det ikke er noen korrelasjon mellom de to, og at selvrapportert søvnbruxisme er en sterk feilkilde. Derimot er våkenbruxisme en av de viktigste årsakene til at pasientene har smerter.

Han forteller om obstruktiv søvnapne (OSA), hvor behandling med pustemaskin regnes som gullstandarden. Men behandling med apne-skinne kommer likt ut i studier, da det vises til mye større compliance. For pasienter med OSA kan man henvise til senter for søvnmedisin (Haukeland sykehus) .

Referenter: Ingri Nilsson Valle og Anette Aasgaard