Referat fra medlemsmøte 8. februar

Referat fra medlemsmøte i Bergen Tannlegeforening
Litteraturhuset i Bergen
Fredag 8. februar 2019 kl. 19.00

Formann Eirik Torjuul Halvorsen ønsker velkommen.
Referat fra Generalforsamling godkjent.
Referat fra Julemøte godkjent.
Formannen gir ordet til kveldens foredragsholdere:
Andreas Saxlund Pahle, allmennlege og styremedlem i Norsk Forening for Allmennmedisin.
Henrik Vogt, allmennlege og PhD.

Foredraget startet med Pahle og en gjennomgang av historien og utviklingen til kosmetisk/estetisk behandling innen medisinen. Her etablere han rammer for debatten gjennom to spørsmål. Hva er medisinsk virksomhet? Hva er god (tann)legegjerning?

Videre går Vogt gjennom argumentene og motargumentene de har møtt i denne debatten.

Det som står frem Vogt og Pahle sin mest sentrale innvending mot kosmetisk/estetisk medisin, er at den retter seg mot friske eller normale mennesker i et forsøk på å forbedre dem. De påpeker at all medisinsk virksomhet kan skape tilbudstyrt etterspørsel, og at de som tilbyr denne typen tjenester, er med på å endre kroppsidealet i samfunnet.

Hovedspørsmålet de tar opp er om dette er forenlig med (tann)legevirksomheten og medisinens mål. Et annet spørsmål de belyser er hvorvidt den kosmetiske virksomheten er etisk uforsvarlig, og om den gjør mer skade enn nytte både på individ- og samfunnsplan.

Videre følger de motargumentene de har møtt i debatten:

  • Autonomargumentet: Det vil være overformynderi å nekte voksne, autonome personer kosmetisk behandling.
  • Persontilpasningsargumentet: Behandlingen blir tilpasset etter den enkeltes behov.
  • Gråsoneargumentet: Det er en gråsone mellom sykdom og helse. Siden man allerede griper inn i visse problemstillinger her, må man også kunne rettferdiggjøre kosmetisk virksomhet generelt.
  • Frisørargumentet: Her sammenligner de kosmetiske inngrep med andre yrkesaktører som driver med endring av kroppen, for eksempel frisør eller tatovør.
  • Minst skade-argumentet: Inngrepene bør gjøres av leger, og ikke mindre skolerte eller useriøse aktører i utlandet.
  • Kosmetikk hjelper folk-argumentet: Forskning viser at kosmetisk virksomhet hjelper folk mer enn den skader.

Etter foredraget satte Peter Nygård i gang diskusjon mellom foredragsholderne og medlemmene i salen. Det kom man nærmere inn på den odontologiske siden av temaet og det utviklet seg en spennende diskusjon etter gode innspill fra medlemmene i salen.
Blant annet gikk diskusjonen inn på estetisk/overbehandling og hvordan det blir drevet av et økonomisk insentiv. Det ble kommentert at det er penger, og ikke gleden av å slipe på frisk tannsubstans, som forårsaker denne utviklingen.

Foredragsholderne skrøt av tannlegeforeningens tydelige standpunkt om estetisk tannbehandling, men det ble kommentert fra salen at man ikke har adressert hvordan økonomien er den store pågangsdriveren.

Man diskuterte hvordan det er utfordrende å vise edruelighet som profesjonell når det er såpass sterke markedskrefter som påvirker. Det ble sagt at studentene på universitetet blir godt opplært å behandle sykdom fremfor å forbedre estetikk. At den gode etikken fortsatt ligger i bunn hos de fleste viser seg da det var og stor enighet i salen, selv blant erfarne klinikere, at det alltid kribler i ryggmargen når man skal slipe på en intakt og frisk tann.

Etter foredraget var det middag på Colonialen. God mat og diskusjonen av temaet fortsatte rundt bordet.

Referenter: Anette Aasgaard og Vegard Hauge Svartveit