Referat julemøte 23. november

Bergen Tannlegeforenings Julemøte
23.november 2018, kl 19:00
Kalfaret Brygghus

Sekretær Christoffer Bjelland ønsket velkommen, og informerte om at medlemsmøte-delen utgår da formann Eirik Torjuul Halvorsen ikke kunne være tilstede. Han benyttet også anledningen til å minne om Vestlandsmøtet, der festaften til stor glede igjen arrangeres på Hotel Norge!

På vegne av fagkomitteen geleidet Kåre Hatleberg oss gjennom resten av kvelden ved å presentere foredragsholderne.

Norske tannlegers legemiddelforskrivning
av Joachim André Johansen Bjønnes. Han går 3. året på tannlegestudiet, men har fra før en mastergrad i farmasi og jobber som provisorfarmasøyt ved siden av studiene.

Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek sier følgende om tannlegers rett til legemiddelforskrivning Til pasienter har tannleger rett til å rekvirere nødvendige legemidler i forbindelse med tannbehandling og forebygging og behandling av sykdom i munnhule eller tilgrensende vev. Her poengteres at “tilgrensende vev” er et lite presist uttrykk, og at det er opp til tannlegen selv å bedømme hvilke legemidler som er nødvendig for å drive tannlegevirksomhet. Det blir presentert interessante resultater, grafer og illustrerende figurer. Blant annet kommer det frem at ikke alle tannleger vet at amoxicillin ikke kan foreskrives ved penicillinallergi, det blir forskrevet feil type antibiotika på indikasjon kronisk periodontitt i tillegg til at det også forskrives legemidler som åpenbart ikke har odontologisk indikasjon, slik som hjertemedisin, potensmidler og vaksiner. Mengden legemidler som tannleger forskriver øker, og de legemidler som oftest blir forskrevet er antibiotika. I 2015 støttet Norges Tannlegeforening stortingsvedtak om å redusere antibiotikaforskrivninger. Det eksisterer gjerne et behov for å øke kunnskapsnivået blant tannleger, da antibiotika både blir forskrevet på feil indikasjon, samt på riktig indikasjon men da av feil type. Kanskje har økning i antall forskrivninger av legemidler også en sammenheng med at kunnskap om sykdom og behandling også økes. Forskrivning av vanedannende legemidler utgjør en liten andel av tannlegers forskrivninger, men blant dem øker forskrivninger på legemiddelet Tramadol – som tannleger ikke har lov til å forskrive!

Faste kjeveortopediske retainere. Indikasjoner, materialer og effekter
av Karl Morris Blindheim Bendixen og Vegard Berg Vårum, mastergrad i Odontologi 2018.

Hensikten med bruk av retainere er å sikre retensjon og stabilitet av kjeveortopedisk forflyttede tenner. Disse kan bestå av gull-legeringer med kjerne av rustfritt stål, titan, rustfritt stål eller fibermaterialer, og festes til aktuelle tenner med flow-kompositt. Bivirkninger fra retainere kan være karies og periodontale problemer som følge av økt plakkansamling, samt brudd eller løsning av retaineren. En brutt eller delvis løsnet retainer kan endre kraftfordelingen på resten av tennene og i verste fall forårsake uønsket tannforflytning. Det samme gjelder om retaineren festes på igjen feil. Ved total løsning av retaineren bør pasienten oppsøke behandlende kjeveortoped slik at retaineren ikke blir festet i uønsket posisjon. Det er ingen konsensus hos kjeveortopeder hvor lenge en retainer skal stå på.

Bivirkninger av kobolt-kromlegeringer i dentale restaureringer. Mekanismer, manifestasjoner og diagnostikk
av Solveig Morken Bjelland, og Victoria Øen (sistnevnte ikke tilstede), mastergrad i Odontologi 2018.

Forholdet mellom metallene i kobolt-krom-legeringer kan tilpasses ulike bruksområder. Faste proteser består typisk av 60% kobolt, 25% krom og andre elementer som molybden og wolfram. Dette gjør at de festes godt til keram og sørger for en lav korrosjonsrate. Frigjøring av metallioner er en forutsetning for biologiske komplikasjoner. Faktorer som kan påvirke frigjøringen kan være tannteknisk fremstilling og intraorale forhold som forandringer i pH og temperatur.

Det er få bivirkninger av odontologiske materialer, men det kan skje. Man har tre typer reaksjoner: lokal toksisitet, systemisk toksisitet og kontaktallergiske reaksjoner. Kontaktallergiske reaksjoner forekommer i 4 typer: Lichenoide kontaktreaksjoner, allergisk kontaktstomatitt, systemisk kontaktdermatitt og subjektive helseplager. Pasienter med bivirkninger fra odontologiske materialer har rett til HELFO-stønad under innslagspunkt 11 ved utskiftning av aktuelle proteser.

Coronectomi: Litteraturgjennomgang med kasuistikk og kliniske anbefalinger
av Thea Christine Borgli Jensen og Louise Johansen, mastergrad i Odontologi 2018.

Coronectomi er et kirurgisk inngrep der man spalter av coronale del av en tann og lar røttene stå igjen. Inngrepet utføres normalt på visdomstenner i underkjeven ved indikasjon. Dersom røntgentegn tyder på at det er mulighet for nerveskade dersom hele tannen fjernes, kan coronectomi være et godt alternativ. Dette forutsetter at pulpa er vital og frisk, men inngrepet må være planlagt på forhånd, og rotkomplekset må ikke lukseres.

Nerveskade er en sjelden, men uheldig komplikasjon ved fjerning av visdomstenner. Det fjernes omtrent 75,000 visdomstenner i Norge i året. Av disse får 1,7-2,5% nerveskade. Det har ikke blitt rapportert om permanente nerveskader i noen av studiene som ble gjennomgått.

Kvelden ble avsluttet med en smakfull julebuffet i Humlekjelleren på Kalfaret Brygghus, der det ble servert pinnekjøtt og svineribbe, medisterkaker, julepølser og lutefisk, med deilig tilbehør. Kakebordet bugnet med blant annet makroner, julekaker, marsipankake, riskrem og sjokolademousse. Etter maten ble mange værende igjen for sosialt samvær.

Ida Marlene Nygård, Henrik Rikard Løthman Blengsli, Vivian Haaberg
Referenter