Referat fra medlemsmøte: Skånsom protetikk med riktig sementeringsteknikk

Medlemsmøte  31.08.18

Sted: Litteraturhuset

Oppmøte: Rundt 80 stk.

Formann Karen Reinholtsen ønsket velkommen til det første møtet etter sommerferien og startet med ”eventuelt”. Ingen av medlemmene hadde saker å ta opp.

Peter Nygård ønsker på vegne av fagkomitéen velkommen til kveldens foredragsholder; spesialist i oral protetikk og førsteamanuensis ved UIO, Hans Jacob Rønold. Rønold holdt foredraget; ”Skånsom protetikk med riktig sementeringsteknikk”.

40498371_497958640668848_965066275099246592_n2

Foredraget ble innledet med behandlingsprinsipper etter biomimetiske prinsipper, som går ut på å se på de mekaniske egenskapene ved materialene for å illudere de vevene som  skal erstattes og spare så mye tannsubstans som mulig, samt bløtvev. Det skal være funksjonelt og estetikken er også en viktig faktor.

40524670_2078848489096801_8040085474242461696_n

Det ble vist mange pasientkasus der foredragsholder engasjerte publikum med  å være med på å vurdere behandlingsforslag, før hans behandling ble avslørt.

Rønold understreket pasientens ønske som viktigste indikator for behandling, og viste eksempler på såkalte ”mock-ups”, der man gir pasientene en visuell indikator på resultatet og lar pasientene aktivt være med på å bestemme estetikken.

40528696_232422987439454_4838552388639916032_n

Medlemmene i BTF fikk også en god oppfriskning i ulike biomaterialer i protetikkfaget og deres egenskaper, samt bruksområder.  Han påpekte de ulike estetiske mulighetene som finnes av fargenyanser, og oppfordret tannlegene til å sette seg bedre inn i disse, slik at man kan få optimale resultater og ha kunnskap om hva man bestiller hos tanntekniker.  Det ble vist kasus der man fikk innblikk i hvor kritisk det er at pilarfarge blir tatt hensyn til, for å få forutsigbare sluttresultater.  Provisorium ble omtalt, og ved minimal preparering, hevder foredragsholder  at pasienten kan gå uten noe provisorisk, om det ikke er over lang tid og det er pasientaksept for dette.

40585476_161850141354258_3285900004371202048_n

Avslutningsvis ble det en innføring i valg av sement ved protetisk behandling og en gjennomgang av ulike sementtyper og indikasjoner for de ulike valgene. Der man kan benytte adhesiv sementer,  er det mindre krav til en motstandsform og en retensjonsform for å få restaureringer til å holde, og dermed er det tannsubstansbesparende ved at man ikke lenger må ta høyde for de velkjente prepareringsprinsippene. Det finnes også sementer med ulike fargespill og andre egenskaper for dem som er ekstra interesserte i protetikk og estetikk. Sementfjerning er i følge foredragsholder en kritisk faktor når man arbeider med ulike bondingssystemer, og tørrlegging påvirker markant, dermed er kofferdam tilnærmet obligatorisk. Rønold hevder at mange vegrer seg over nye ting, da de er kjent som ”teknikk-sensitivt”, dette hevder han videre at alt i odontologien egentlig er, og at det er meget overkommelig med en minimal innsats via lesing av bruksanvisningen.

Et fint foredrag der foredragsholder tar sikte på å forene biologi, materialegenskaper, funksjon og estetikk på en mest mulig skånsom måte. Han mener at det er den individuelle tannen som skal avgjøre valg av materiale og utforming av terapi, og innførselsretning fortsatt er noe som må vurderes nøye.

Det ble i tillegg mange, gode, kliniske tips og relevante studier ble omtalt.

Kveldens nytelser for smaksløkene var bouillabaisse til hovedrett, samt sjokoladeterte med is og kaffe til dessert. Det var 22 stykker til middag, og en liten gjeng fortsatte hyggelig samvær i Markeveien, og det var spesielt kjekt at foredragsholder Hans Jacob Rønold ville være med.

Referent for BTF:

Vivian Haaberg40455124_540067673095033_7822227608954732544_n