Kjære Kollega – Mars 2018

Kjære kollega.

Endelig er våren på vei, og vi kan glede oss over lengre dager, litt varme i solen og små vårtegn. I tillegg har vi mye kjekt i vente i foreningen også. Først ut er aprilmøtet like over påske, med vår erfarne kollega Geir Evensen som foredragsholder. Temaet er traumebehandling i allmennpraksis, noe han har bred erfaring med etter 35 år i bistilling på tannlegevakten. Det blir spennende!

I år skal vi også gjennomføre et nytt tillitsmannskurs på Solstrand, etter en pause i 2017. Årets tema er kommunikasjon. Vi skal få temaet belyst både fra kommunikasjonsrådgivere i NTF, og fra et psykologisk ståsted. Det blir noen interessante dager. Kurset vil telle i NTFs etterutdanningssystem, og påmeldingen åpner like over påske. Vi oppfordrer medlemmer som ikke har deltatt før til å melde seg på, og ved stor pågang vil disse bli prioritert. Kurset, med opphold og fullpensjon på Solstrand Hotel & Bad, dekkes av BTF, men det er begrenset antall plasser. Vi stiller absolutt ingen krav til deltakerne i etterkant, enten du ønsker deg et tillitsverv, eller du bare er nysgjerrig på fagforeningen, så er du hjertelig velkommen!

Fredag 1. juni blir det vårmøte, og i år har vi valgt å gjøre litt mer ut av dette arrangementet. Det har vanligvis vært et rent sosialt møte, men i år vil grillmiddag kombineres med en faglig del for hele tannhelseteamet, samt smaking av lokalprodusert sider. Vi håper på deilig sommervær når vi møtes på Legenes Hus. Så meld på hele tannhelseteamet ditt, og gjør gjerne vårmøtet til årets sommeravslutning for kontoret.

Konkurransen mellom tannleger, særlig i byene, tilspisser seg stadig. Jeg vil derfor gjerne få minne om NTFs etiske regler, og at vi som medlemmer av NTF forplikter oss til å føle disse. Jeg vil denne gangen særlig trekke fram §17 Markedsføring: «En tannleges annonsering må ikke inneholde noe som er uriktig eller villedende». Stadig flere annonser ser ved første øyekast ut som artikler eller intervjuer med tannleger eller tannhelseteam. Her er det viktig å påpeke at alle slike annonser skal merkes med nettopp det; «annonse». Videre bør man  tenke over hva som formidler i slike annonser, at man ikke påberoper seg å være «ledende» eller bruker spesialisttitler uten at man har grunnlag for dette. Jeg syns heller ikke det er særlig musikalsk å reklamere for Helfo-refusjon, da dette kan gi pasientene falske forhåpninger. Annonsering bør holdes saklig og informativ. Husk at den beste reklamen alltid vil være fornøyde pasienter.

Karen

Med denne oppfordringen ønsker jeg alle en riktig god påske! Vi sees på medlemsmøtet neste fredag.

KarenSignatur

 

Karen Reinholtsen

Formann