Referat fra medlemsmøte 9. mars

Referat BTF-møte 09.03.18

2018-03-09 19.01.24

Tilstede: Nærmere 100

Karen Reinholtsen ønsker velkommen.

  1. Godkjenning av referat fra forrige møte

– Møtereferatet ble godkjent uten innvendinger.

  1. Orientering om svindelsak

– En uke før Vestlandsmøtet fikk BTFs kasserer Øystein Sande en e-post fra en person som utga seg for å være Karen Reinholtsen, via en forfalsket e-postadresse. Kasserer bes om å hasteoverføre penger til konto i Italia, og kasserer knytter dette opp mot foredragsholder fra Italia. Svindler har gjort nøye undersøkelser i forkant, og alt virker troverdig. Kasserer overfører pengene, men fatter mistanke i ettertid om at noe ikke stemmer, og fikk det bekreftet når han tok kontakt med leder, Karen Reinholtsen per telefon.

2018-03-09 19.03.24

To forhold ble politianmeldt – identitetstyveri og svindel. DNB ble kontaktet, for å få overføringen stoppet. DNB kontaktet banken i Italia, som ønsket ko

 

pi av politianmeldelsen. En uke etter ble pengene regnet som tapt. IF forsikringsselskap ble kontaktet, men BTF får ikke svindelen dekket av innboforsikringen. BTF skal vurdere å inngå nye forsikringsavtaler som kan dekke tap som følge av svindel.

Saken er henlagt av politiet. Det ble holdt ekstraordinært internt styremøte etter at saken ble kjent, hvor det ble enighet om at svindelsaken ikke skal svekke tilbudet som tilbys medlemmene. Det vil derimot bli innsparing på utgifter som ikke rammer medlemmene direkte. Det har også blitt satt i gang arbeid med å lage en instruks for kasserer, som senere må vedtas på generalforsamling.
Det ble åpnet for spørsmål fra salen, men det kom ingen.2018-03-09 20.53.52-1

Siv Kvinnsland fra fagkomiteen presenterer professor og spesialist i endodonti, Inge Fristad.

  1. Anestesi og smerteproblematikk ved Inge Fristad

Tennene er et av de vevene i kroppen med tettest nerveforsyning, og vellykket anestesi defineres som pulpaanestesi. Det ble en gjennomgang av lokalanestesimolekylets kjemiske oppbyggning og om egenskapene de har til å påvirke ionekanalene og dermed aksjonspotensiale.

90% av allmennpraktiserende tannleger har opplevd problemer med anestesering ved konserverende behandling. Også 2018-03-09 19.09.54endodontister (84% ) har oppgitt tidvis problemer ved anestesering av irreversibel pulpitt. Det ble en oppfriskning i ulike anestesiformer, i anatomi, og myter om anestesi ble bekreftet/avkreftet.

Potensielt allergiframkallende anestesityper ble diskutert, og hvilke typer som er aktuelle ved en allmenn tannlegepraksis.

Faktorer som påvirker anestesi er psykologiske årsaker tilknyttet redsel, anatomiske utfordringer tilknyttet avvik fra normalanatomi, og lokale faktorer.  Det er støttet av forskning at mengde anestesi er av betydning, og det eksemplifiseres ved at man trenger 4 ganger mengden anestesi ved pulpitt. Strategier for bedre virkning ble presentert og valg av anestesimiddel og premedikasjon diskutert, samt effekt av tilleggsinjeksjoner.

Inge Fristad konkluderte med at elektrisk pulpatester eller kuldetest gir god informasjon om tilstrekkelig anestesi i molarområdet, og at kjennskap til anatomi, famakologi og god pasientkontakt gir en bedre vellykkethet ved anestesering.

Siv Kvinnsland fra fagkomiteen presenterer professor i oral kirurgi og oral medisin, Trond Inge Berge.

  1. Komplikasjoner ved lokalanestesi, ved Trond Inge Berge.

Komplikasjoner ved lokalanestesi er lav, kun rundt 4,5%. Risiko for komplikasjoner øker med anamnestiske risikofaktorer. Svimmelhet, hjertebank, kvalme, uro er milde komplikasjoner, mens alvorlige komplikasjoner er slag og bronkospasmer.

2018-03-09 20.03.22Komplikasjoner deles inn i generelle og lokale bivirkninger, der man ser at påvirkning er doseavhengig og at interaksjoner med andre medikamenter, kan oppstå. Det ble en gjennomgang av symptomer, bivirkninger og behandling man bør kunne som allmenntannlege, samt førstehjelpsmidler man bør ha, og når AMK bør varsles. Strakstiltak ved alvorlige komplikasjoner, redder liv.

Allergiske reaksjoner med og uten anafylaktisk sjokk ble gjennomgått nøye, og indikasjoner for å henvise til hudlege fastslått.

Adrenalin som vasokonstriktor i ulike kasus, og tilsetningsstoffer i adrenalinpreparater som kan være sterke allergener ble omdiskutert. Adrenalin bør også vises forsiktighet ved tilstander som; artherosklerose, aneurismer, arytmier, ustabil diabetes, thyreotoksikose, medikamentinteraksjoner.

Lokalanestesi og graviditet bør unngås der det er mulig, i og med det er muligheter for fosterskader og igangsetting av fødsel, selv om dette er uhyre sjeldent, bør man ha en “føre var”-politikk på dette området.

Lidokain og Artikain ble sammenlignet, og publikum hadde flere spørsmål rundt dette.

Lokale bivirkninger, som; hematomer, facialisparese, bittsår, kanylefraktur, smerte ved injeksjon, nerveskade ved injeksjon, sårdannelse og forbigående øyesymptomer ble adressert, og man fikk nyttige tips og forholdsregler for å unngå disse.

Foredragsholder minner om viktigheten ved å melde fra om bivirkniger ved anestesi til RELIS, og at man faktisk er pliktig til å gjøre dette hver gang. Dette er viktig for å kartlegge bivirkninger og man dermed kan påvirke utvikling av anestesimidler.

Konklusjon av Trond Inge Berge: Komplikasjoner kan unngås ved å velge anestesimidler etter risikofaktorer, ved å unngå overdosering og ved å bruke minste adrenalinkonsentrasjon.

Leder i BTF, Karen Reinholtsen informerer om Solstrandmøtet 4. og 5. mai, som er åpent for alle BTF-medlemmer – dette uten forpliktelser i etterkant! På Solstrandmøtet er det blant annet kommunikasjonsrådgivere fra NTF og psykolog som avholder kurs om det å ha tillitsverv.

Mat og overnatting er inkludert. Medlemmer oppfordres til å delta. Påmelding åpner 01.04.18.

Karen Reinholtsen takker for oppmøtet, og oppfordrer medlemmene til å delta på middagene etter medlemsmøtene.

2018-03-09 20.03.35

Rundt 20 stykker gikk videre til Colonialen for et bedre måltid. På menyen stod det: Kalvefrikassé med rotgrønnsaker. Tiramisu og kaffe til dessert.

15 stykker tok turen videre til Markveien for hyggelig, sosialt samvær.

 

Referenter:

Ida Marlene Nygård

Vivian Haaberg

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s