Referat fra BTF-møte 09.02.18

Sted: Litteraturhuset i BergenBilde1

Oppmøte: Rundt 60 stykker

Sindre H. Larsen ønsker velkommen i fravær av formann Karen Reinholtsen til årets første medlemsmøte i BTF. Han opplyser at når det gjelder saken om svindel av BTF, så vil det bli tatt opp som egen sak på neste medlemsmøte.

Sak 1: Referat fra medlemsmøte 10.november 2017 ble godkjent uten innvendinger.

Eventuelt: Per Henrik Opdal har forespurt taletid. Han roser formann i Bergen Tannlegeforening, Karen Reinholtsen, for hennes innsats for å få til en forsoning i «Lisenstannlegesaken».

Sak 2: På vegne av BTFs fagkomité ønsker Peter Nygård velkommen til kveldens foredragsholder: Vegard Østensjø, spesialist i oral kirurgi og oral medisin.P1090036

Alvorlige odontogene infeksjoner- er karies en dødelig sykdom? Dette var temaet på kveldens foredrag.  Dette foredraget var en del av Østensjøs eksamensforelesning til spesialisteksamen i 2017.

P1090053

Foredraget tok for seg etiologien av odontogene infeksjoner, med innledningsvis en liten oppfriskning av både mikrobiologi, fysiologi, anatomi, og av kardinaltegn og øvrige symptomer på orale infeksjoner. Det er ikke ofte man ser så alvorlige infeksjoner i Norge i dagens samfunn, men enhver allmennpraktiker kan møte på disse pasientene, og epidemiologisk sett legges det inn ca. 30 stk. med alvorlige odontogene infeksjoner på Haukeland Universitetssykehus hvert år. Initiell behandling man kan gjøre som allmennpraktiker ble tatt opp, og når man kan gjøre noe, og når man ikke skal utføre behandling. Likevel slo han fast at som oftest vil det å drenere puss tidlig i en behandlingsfase, gi et mye kortere og enklere sykdomsforløp. Foreleser advarer allmennpraktikere mot å ha ”skalpell-skrekk”, og understreker viktigheten av å ha en god anamnese.

Spredningsvei, komplikasjoner og alvorlige odontogene infeksjoner ble gått gjennom, og relevante studier oppsummert. Det ble også en liten gjennomgang av antibiotika i odontologisk sammenheng, og hvorfor antibiotika er en støttebehandling, og ikke en behandling i seg selv.  Det kom flere spørsmål fra salen.

Rundt 15 stykker ble med til middag på Colonialen, der det ble servert fersk torsk med erter, savoykål og røkt potet, svineribbe og hvitvinssaus. Dessert var en fyldig sjokoladeganache med vaniljeis og hasselnøttkrokan. Istedenfor å ende kvelden tradisjonelt i markeveien, så gikk om lag 8 stykker videre til vinbar for sosialt samvær.

 

Referenter: Henrik Blengsli

Vivian Haaberg

P1090058P1090069P1090064