Kjære kollega

Godt nytt år til alle sammen, håper alle har hatt en fin start på det nye året. Bergen Tannlegeforening åpnet 2018 på vanlig vis, med Vestlandsmøtet. I år var det 78. Gang møtet som ble arrangert, og i år som i fjor har vi satt deltakerrekord. Det var hele 745 deltakere i år. Vi tror økningen delvis skyldes at vi flyttet møtet til Grieghallen, men mest at vår flinke fagkomite har sydd sammen et veldig interessant og aktuelt fagprogram.  Vi har fått ros for programmet både før og etter møtet, så all ære til fagkomiteen!

I desember var det Representantskap I Den Norske Tannlegeforening. Vår president Camilla Hansen Steinum og visepresident Gunnar Amundsen ble begge valgt for en ny periode. Jeg vil gjerne gratulere begge to! Jeg syns det er imponerende at Camilla tar på seg enda en periode, og nå har startet på sitt syvende år som president i NTF. Jeg ønsker henne, Gunnar og resten av Hovedstyret lykke til med arbeidet, for i 2018 ser utfordringene ut til å stå i kø.

Like før jul slapp Helfo årets utgave av det gule heftet. Og selv om vi hadde signaler på at det ville komme innstramminger, så ble vi alle overrasket over begrensningene Helse og Omsorgsdepartementet har lagt inn for innslagspunkt 14. Og på ”Dagsnytt 18” den 19. desember begrunner helseminister Bent Høie innstrammingen med at tannleger har misbrukt trygdeordningen. Selv om han i ettertid har forsøkt å moderere seg litt, så viser dette en generell mistillit til oss som stand, som vi må arbeide mot.

Regelverket for trygdestønad til tannbehandling er ikke utarbeidet av tannleger, og fremstår derfor ofte for oss som et litt ullent dokument. Det kan være vanskelig å tolke mange ganger. Selvfølgelig har vi som tannleger plikt til å sette oss grundig inn i reglene, og overholde disse, men Helfo må også være opplysende overfor oss, og bidra til at det ikke oppstår misforståelser. Her fraskriver Bent Høie Helse -og Omsorgsdepartementet for alt ansvar, og legger det over på tannlegene generelt. Og så skal konsekvensen være at pasientene nå ikke får det tilbudet de trenger.

Prinsippet om fritt tannlegevalg ser ut til å stå for fall, når det er ambulerende TOO-team, eller kompetansesentrene, som skal stå for odontofobibehandlingen, og så er det altså kun tannleger med særskilte avtaler som skal få behandle disse pasientene i etterkant. Heldigvis har NTF gode kontakter med sentrale personer i politikken etter arbeidet med kommunereformen, og det vil forhåpentligvis bli nyttig i arbeidet med å endre dette vedtaket.

Bergen er en universitetsby. Og alle er enige om at et godt universitet behøver god kompetanse. Være et senter for kompetanse kanskje? Regjeringen kom, i en melding til Stortinget 27.01.2017, med et løfte om kompetanseheving i høyere utdanning i Norge. I forordet står det:

“Alle husker yndlingslæreren de hadde på skolen. Men alle som noen gang har satt sin fot på et universitet eller en høyskole, husker også en annen person: Foreleseren som virkelig åpnet øynene dine og fikk deg til å se verden på en ny måte. Som virkelig tok deg alvorlig som student. Som brakte deg inn i det akademiske fellesskapet. Dette er det fremste oppdraget til høyere utdanning.”

Det er fine ord, men hvordan rekrutterer man disse engasjerte foreleserne og instruktørene, som brenner for faget sitt? Hvilken pris skal vi sette på dette fremste oppdraget? For kort tid tilbake søkte Institutt for Klinisk Odontologi ved UiB etter en professor eller førsteamanuensis ved seksjon for pedodonti. Dette er en stilling som, i tillegg til masterutdanning i odontologi, krever doktorgrad på relevant område og treårig spesialisering i pedodonti. Lønnen? Den starter på 503.000 kr i året.

Det er pinlig for ledelsen å måtte presentere et sånt lønnsnivå, og det er en katastrofe for rekrutteringen. Det blir ikke bedre av at TK-Vest under samme tak opererer med helt andre lønninger på fylkeskommunalt nivå. Et universitet skal utdanne! Forske, ja, men uten en solid og sterk faglig grunnutdanning i bunn, stimuleres det ikke til forskning. Hvis vi skal utdanne faglig dyktige tannleger, trenger vi faglig dyktige, erfarne og engasjerte instruktører og vitenskapelig ansatte. Og det vil selvfølgelig koste.

Bergen Tannlegeforening tok dette opp ved flere anledninger under Representantskapet i desember, sammen med leder for NOFOBI, Arne Tveit Jacobsen. Vi håper og tror at det nye Hovedstyret vil ta innspillene våre med videre når de går i gang med arbeidsprogrammet.

Dette er bare noe av det vi i BTF vil jobbe med i 2018. Vi tannleger er en liten gruppe i den store sammenhengen. Selv om vi føler at vi er mange tannleger i dette landet, så er vi få på den politiske arena, og det gjør at det kan være vanskelig å få gjennomslagskraft. Det kan vi ikke gjøre så mye med. Men det vi KAN gjøre noe med, er måten vi møter hverandre på. I en forening er man ikke alltid enig med hverandre, og det skal det være rom for. Men hvis vi behandler hverandre kollegialt, og omtaler hverandre med respekt; i møte med pasienter, i sosiale sammenhenger, på møter, på trykk og ikke minst i sosiale medier, så kommer vi mye lengre. Hvis vi får til å jobbe sammen, til tross for at vi ikke alltid er enig, så kan vi få til veldig mye mer.

For kort tid tilbake ble vi klar over at BTF hadde blitt utsatt for såkalt ”direktør-svindel” eller ”CEO-fraud”. Gjennom falske epostadresser og identitetstyveri ble vi frastjålet 150.000 kr. Forholdet er politianmeldt, og det pågår nå etterforskning.
Vi har vært i kontakt med NTF sentralt, og de er klar over at dette er et økende problem, og at disse metodene blir stadig mer utspekulert. Det har vært flere slike svindelforsøk rettet mot NTF den senere tid.
BTF ser svært alvorlig på dette, og vil nå gjennomgå våre rutiner grundig. Vi er i tett dialog med både sekretariatet i NTF og BTFs økonomiutvalg for å finne ut hvordan vi best mulig går fram, og hvilke konsekvenser dette vil få. Vi skal ha et ekstraordinært styremøte om saken, og vil legge fram en redegjørelse på medlemsmøtet 9. mars.

Karen

Jeg håper alle medlemmer er klar for nytt faglig påfyll i vår, vi har flere gode foredrag i vente. Først ut er oralkirurg Vegard Østensjø om alvorlige odontogene infeksjoner fredag 9. februar.

Vi sees på møtet!

KarenSignatur

Karen Reinholtsen

Formann

Deler av innlegget er en omskrivning av åpningstalen på Vestlandsmøtet 2018.