BTF-MØTE, Litteraturhuset i Bergen, fredag 10. november 2017

Frammøte:

 • Om lag 70 medlemmer til stede
 • 22 deltok på middag

P1080545

Sak 1: Intro og informasjon om NTF-representantskapet

Formann Karen Reinholtsen ønsket velkommen til møtet, og begynte med å informere om valg av delegater til representantskapsmøtet i NTF, som skal finne sted 1. og 2. desember på Gardermoen. Representantskapet er NTFs høyeste organ, og lokalforeningene kan sende en delegat per påbegynte 100 medlemmer. BTF kan derfor, med sine 672 medlemmer, sende 7 delegater i tillegg til formann.

Sak 2: Foredrag: ”Bleking av tenner ved intern misfarging”

På vegne av BTFs fagkomitè introduserte Peter Nygård kveldens foredragsholdere:

 • Asgeir Bårdsen, professor i endodonti ved UiB
 • Torgils Lægreid, førsteamanuensis i kariologi ved UiB

P1080532

Bårdsen åpnet foredraget med en historie om den danske kongen Harald Blåtann og sammenhengen med dagens bluetooth-teknologi. Med dette la han grunnlaget for kveldens tema, der «blåtenner» kan være et estetisk problem og en indikasjon for internbleking.

Misfarging av rotfylte tenner kan komme av nedbrytningsprodukter etter blødning fra pulpa. Dette gir store, fargede molekyler som kan gi mørk blå, grå og rødlig misfarging. Blekemidler spalter disse molekylene til kortere, fargeløse molekyler. Følgende blekematerialer er vanlige i dag:

 • Hydrogenperoksid, brukes mye til eksternbleking.
 • Natriumperborat, tradisjonelt internblekemiddel.
 • Karbamidperoksid, frigir hydrogenperoksid.

P1080541

«Walking bleach technique» er aktuelt for internbleking av misfargede rotfylte tenner. Karbamidperoksid fuktet med vann eller 3% vannstoff legges i cavum, og farge kontrolleres etter 1-2 uker. Innlegg kan byttes ut ved behov.

Det ble diskutert flere aktuelle problemstillinger, blant annet om useriøse produkter på makredet, endodontisk fargekorreksjon på personer under 18 år, og EUs kosmetiske direktiv som ikke tillater blekemidler med H2O2-konsentrasjoner over 6%.

Av komplikasjoner ble residiv, cervikale rotresorpsjoner og frakturer trukket fram.

Bårdsen og Lægreid presenterte flere kasus underveis, og kom med mange nyttige tips. Her er et lite knippe av disse:

 • Det er viktig å fjerne all kompositt ved internbleking av tannen. Mikroskop er et nyttig redskap i den sammenheng. Unngå unødig svekking av tannen.
 • Blekemiddelet bør legges 2-3mm subgingivalt for emalje-sementgrensen for tilstrekkelig diffusjon. Viktig for et pent resultat.
 • Ved overbleking kan tennene falle tilbake i farge spontant. Overbleking kan evt. kompenseres ved å legge en translusent kompositt.
 • Oblitererte tenner får gjerne et gulaktig preg på grunn av tykkere dentin. Kan være nødvendig å kombinere intern- og eksternbleking i slike kasus. Profylaktisk endo bør unngås, og må i tilfellet begrunnes godt!
 • Traumer gir rett til HELFO-refusjon, men det finnes ingen HELFO-takst for bleking!

Foredraget ble møtt med god applaus. Avslutningsvis ble det åpnet for spørsmål.

Sak 3: Orientering om representantskapssakene ved hovedstyremedlem Ellen Holmemo

Holmemo orienterte om de viktigste sakene, men representantskapssakene er belyst skriftlig i Representantskapsheftet som er sendt ut til alle medlemmer, så  gjennomgangen omtales derfor ikke her.

P1080551 2

Sak 4: Valg av delegater til NTFs representantskap

Formann minnet på nytt om at BTF har anledning til å sende syv representanter i tillegg til formann. Syv personer hadde i forkant meldt seg, dette var:

 • Kristoffer Øvstetun
 • Eirik Halvorsen
 • Stefan Lindner
 • Truls Chr. Breyholtz
 • Jan Ove Sand
 • Christoffer Bjelland
 • Sindre H. Larsen

Det ble kommentert at kjønnsfordelingen var skjev. Ingen ytterligere kandidater valgte imidlertid å stille, til tross for oppfordring. Ovennevnte ble derfor valgt ved akklamasjon.

Avsluttende bemerkninger

BTF-møte ble avsluttet med middag i restauranten på Litteraturhuset, der foredragsholderne fikk en liten oppmerksomhet.

Minner om julemøte 8. desember, kl. 19 i Markeveien 12 – Vel møtt!

Vegard B. Vårum

Referent, BTF