Tannturisme

De fleste av oss har hatt pasienter i stolen som har fått utført ulik behandling utenlands. Vi har ingen grunn til å betvile den faglige kompetansen til tannleger i andre EØS-land, og kan derfor ikke fraråde pasienter å få utført behandling i utlandet, men det er likevel en del momenter pasientene bør tenke gjennom på forhånd. Blant annet gjelder ikke Norsk Pasientskadeerstatning ved behandling i utlandet. Noen ganger ønsker pasientene at vi tar oppfølgingen av behandlingen som er utført i utlandet, eller de har selv valgt å avbryte behandlingen. Det kan være vanskelig for oss å overta slik behandling, for pasienten har ofte skrevet under på at behandler fraskriver seg ethvert ansvar dersom andre overtar. På NTFs nettsider ligger en samtykkeerklæring man kan skrive ut og be pasienten skrive på før man går i gang med behandling. Selv om det mange ganger kan være fristende å avvise slike pasienter, så vil jeg minne om at vi fortsatt har en plikt til å yte akutthjelp.