Vårt forhold til sosiale medier

Sosiale medier har for lengst blitt en viktig kommunikasjonsarena for folk flest, og kan være en nyttig kanal for å promotere seg selv og sin bedrift. Men det er veldig viktig som helsepersonell at vi trør varsomt i for- hold til hva vi legger ut på nettet. Pasienter legger igjen anmeldelser og gir ”likes”, og mange ganger kan det være fristende å svare på det som skrives i kommentarfel- tene. Nylig kk en lege refs fra Helsetilsynet for å ha kommentert en pasients uttalelse på Facebook, og på denne måten bekreftet legen at pasienten hadde vært til behand- ling. Det er altså brudd på taushetsplikten både å gi pasientopplysninger, spre dem videre, men også å bekrefte dem. Selv om det er pasienten selv som har gått ut med opplysningene.