Solstrand 2018

For BTF-medlemmer har våren de siste årene betydd tillitsmannskurs på Solstrand. Som vi tok opp på medlemsmøtet i november, så ser det ikke ut til at fondsavkastningen av bankinnskuddet vårt blir i nærheten av det vi budsjetterte med, og vi har derfor sett oss nødt til å avlyse årets tillitsmannskurs. Det er veldig beklagelig, men det var uaktuelt for styret bevisst å styre mot et stort underskudd. Men vi har allerede booket Solstrand for 2018, og vi er optimistiske med tanke på nytt tillitsmannskurs neste år.