SMS-reklame

Den siste måneden har det vært snakket og skrevet mye om sms-reklame fra forsi- kringsselskapet IF, som tilsynelatende ble sendt ut til pasienter sammen med time- innkalling fra tannlege. NTF har heldigvis tatt kontakt med aktørene, og vil finne ut om denne praksisen er i tråd med gjeldende lovgivning. I den forbindelse er det også viktig å minne om NTFs etiske regler for markedsføring. I 2008 kom det to nye bestemmelser som tok for seg tannlegers markedsføring. Det ble slått fast at annonsering ikke må inneholde noe som er uriktig og villedende, dette gjelder også i forhold til hjemmesider, og ikke minst på ”Hva koster tannlegen”. Videre har ikke tannlegene anledning til å drive markedsføring for konkrete produktleverandører; hverken direkte overfor pasienter, eller via hjemmesider eller media.