Vaksinering Stord og Bergen

Kjære medlem,

Vel overstått påske. BTF har den siste uken vært i kontakt med Stord og Bergen kommune angående vaksinering. Denne informasjon gjelder som jobber i privat praksis i Bergen eller Stord kommune.

Stord

Vaksinasjon av helsepersonell i privat sektor er straks i gang. Fra og med neste uke blir det satt av en viss mengde vaksiner til denne målgruppen hver uke fremover. De tar sikte på å ha satt 1. dose på de fleste i denne gruppen i løpet av april/mai.

Kommunen mangler full oversikt over alle de private tannklinikkene, og det haster. De ønsker at en person på hver klinikk sender inn en oversikt over samtlige ansatte som ønsker vaksine:

  • Navn
  • Fødselsdato og personnummer
  • Telefonnummer

Dette sendes til:

Sigrun Helland
Helsesjukepleiar, Førebyggjande tenester
Stord kommune
Mobil: +47 957 76 434
Direkte: +47 53 49 67 53
www.stord.kommune.no

Bergen

Vaksinering av helsepersonell er for tiden på pause i påvente av ny informasjon fra FHI vedrørende vaksinen fra AstraZeneca. Det er dessverre ikke mulig å si på nåværende tidspunkt når vaksineringen av helsepersonell vil gjenopptas. Vaksinen fra Pfizer som kommunen mottar i kommende uker er fordelt til den generelle befolkningen, og foreløpig er det aldersgruppen 70-79 år samt noen høyrisikogrupper som blir tilbudt vaksine.

Det er et behov for å ha en ringeliste for overskuddsdoser (dersom det skulle være noen av disse) mot slutten av dag. Listen må bestå av personer som kan stille på ganske kort varsel ved oppringing og som er klar til å ta imot vaksine samme ettermiddag. De som fikk tilbud om vaksinen fra AstraZeneca har fått en epost om dette tilbudet.

Ansatte i DOT og UiB får tilbud gjennom sine respektive arbeidsgivere. Som tidligere informert er det ikke fullvaksinering av hele tannhelsetjenesten, hverken offentlig eller privat.

Beste hilsener

Eirik T. Halvorsen

Formann Bergen Tannlegeforening

Anders Berntsen

Leder UTV privat sektor, Bergen Tannlegeforening

Referat medlemsmøte 11.03

Formann Eirik Torjuul Halvorsen ønsker velkommen til nok et digitalt medlemsmøte. Totalt 83 seere fulgte med live på Youtube. Eirik informerer kort om status angående vaksineringen med AstraZeneca. Han oppfordrer alle til å følge med i media og på Bergen kommunes nettsider. BTF får ikke mer info enn det som gis her.

Karen Reinholtsen fra fagkomitéen presenterer så dagens foreleser Dagmar Fosse Bunæs

Les videre