Formannen har ordet

Kjære kollega!

Det er med stor ære, og en viss skrekkblandet fryd jeg takker ja til formannsvervet. Dette er et tillitsverv som medbringer stort ansvar; man er foreningens ansikt utad, man må tale BTFs sak i møte med presse, politikere, fylkeskommunen og NTF, og man er ansvarlig for den daglige driften av foreningen. Nå kjenner jeg heldigvis foreningen godt fra innsiden etter noen års fartstid i styret, både som infosekretær og som sekretær, men det blir en omstilling å gå fra å ordne ting i kulissene til å stå i front.

Takk til Eirik for hans innsats for BTF. Som formann har Eirik gjennomført to Vestlandsmøter (og avlyst ett), fått i gang en sårt nødvendig modernisering av foreningslokalene, loset foreningen trygt så langt gjennom en pandemi, og stått i spissen for det beste sosiale programmet som Landsmøtet noensinne har sett. Han har vært et arbeidsjern uten like, og BTF har nytt godt av hans kløkt, sjarm og arbeidskapasitet de tre siste årene. 

Men han har ikke gjort alt dette alene, og jeg er så heldig å få overta lederrollen for et urverk av en forening som består av engasjerte, rutinerte og i stor grad selvgående tillitsvalgte. Det har vært lite utskifting av tillitsvalgte i år, og det gleder meg at så mange ønsker å stille til gjenvalg. Takk for tjenesten til alle som har gitt seg, og hjertelig velkommen og gratulerer til de nye! En spesiell takk til Ivar Hoff for hans mangeårige og uvurderlige innsats for foreningen.

Det er mye på agendaen for BTF fremover. På nyåret er det Vestlandsmøtet som står i fokus, og fagkomiteen har snekret i sammen et spennende fagprogram. Forkursene på torsdagen er av høy kvalitet, med tema som Kjeveledd fra A til Å, motivasjonsforedrag, klinisk beslutningstagning og hands-on kurs i Style Italiano. Deretter er det duket for fullt fagprogram og dentalutstilling både fredag og lørdag. Vestlandsmøteheftet med fullstendig fagprogram er sendt ut som vedlegg til novemberutgaven av Tidende, men programmet kan også leses på nett. På fredagen gjentar vi suksessen med servering fra lokale bryggerier til en hyggelig penge i utstillingen, etterfulgt av deilig fire-retters middag og underholdning med Christoffer Schjeldrup på Hotel Norge. 

Det er bare en liten uke til vi arrangerer vårt årlige julemøte i Markeveien 12. Her er lagt opp til god julestemning, deilig juletapas og konsert med Tom Tumyr. Hederstegnkomiteen har også bedt om ordet, så her skal det feires! 

Men… Man kommer dessverre ikke unna å nevne noe om den pågående pandemien, et ord vi aller helst skulle lagt bak oss for lenge siden nå når kalenderen nærmer seg 2022. En ny variant, Omikron, har kommet med ekspressfart fra Sør-Afrika til Øygarden, og vi vet lite annet om den enn at den er hinsides mutert og smitter raskt. Vi hører historier om massespredertilfeller fra julebord i Oslo, og fredag kveld ble det igjen innført påbud om munnbind på kjøpesentre og kollektivtransport, og hjemmekontor der dette er mulig. Vi risikerer også strengere tiltak på kort varsel. Sannsynligvis vil vi lære mer om den nye varianten i løpet av den neste uken. BTF følger selvsagt med, både med tanke på julemøtet og på Vestlandsmøtet. Vi har dessverre sett oss nødt til å begrense antall deltakere, men setter alle kluter til for å gjennomføre et knakende bra julemøte, på en forsvarlig måte. Julemøtet er nå fulltegnet.

Representantskapsmøtet i NTF ble avholdt for bare en uke siden, og mange spennende saker ble tatt opp og stemt gjennom. Særlig interessant for medlemmene er kanskje policy-dokumentene, som ble stemt gjennom med liten motstand. Disse sier noe om hvordan NTF stiller seg til blant annet markedsføring og utføring av kosmetisk tannbehandling, og til utviklingen av fremtidens tannhelsetjeneste. NTF ønsker en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten, og det er gledelig å se en viss medgjørlighet i den nye regjeringens budsjettforlik. 

Jeg ønsker også å rekke en stor gratulasjon til Heming Olsen-Bergem, som ble valgt til ny president for NTF! Det er hele ti år siden forrige gang det ble valgt ny president, og Camilla har gjort en formidabel innsats gjennom sine perioder.

Jeg takker for tilliten generalforsamlingen har vist ved å velge meg til formann, og gleder meg til utfordringene som skulle komme! Og så vil jeg benytte anledningen til å ønske alle i foreningen god jul!

Sindre Hauge Larsen,

Formann i BTF

Formannen har ordet

Kjære kollega

Hvilken fantastisk opplevelse det var med Landsmøtet i Grieghallen! Et fyldig faglig program med gode forelesere fra det norske fagmiljøet, og med Bergen særdeles godt representert. Sjeldent har man sett så mange glade og fornøyde fjes på et Landsmøte. Vi var selvfølgelig ekstra glade for å kunne møtes igjen etter lang tids pause fra fysiske kurs. Det sosiale programmet utarbeidet av den lokale landsmøtekomiteen stod til toppkarakter. En stor takk til alle i komiteen som bidro til å gjøre dette til tidenes Landsmøte!

Forrige medlemsmøte må også sies ble en suksess. En fullsatt sal fikk en inspirerende introduksjon til søvnapné og apnéskinner, diskusjon rundt sakene til representantskapet avrundet med offisiell åpning av vårt nyoppussede medlemslokale. Middagene etter medlemsmøtene har i flere år dessverre hatt en noe laber oppslutning. Det er på høy tid med en endring. Noe enkel fingermat og litt godt i glasset ble godt tatt imot, så dette konseptet vil vi kjøre på de neste medlemsmøtene. Det vil som før bli påmelding til den sosiale biten mot et lite beløp for å dekke utgiftene.

Jeg har valgt å ikke ta gjenvalg ved årets generalforsamling, så min tid som formann er snart omme. Det har vært en spennende og tidvis krevende periode. I tillegg til de vanlige oppgavene har vi hatt Covid-håndtering, oppgradering av MV12, og sist, men ikke minst Landsmøtet. Definitivt mitt høydepunkt som formann å få den store gleden av å ønske en fullsatt Grieghallen velkommen til kurs og festligheter i Bergen.

Jeg har vært så heldig å jobbe med styremedlemmer med ulike bakgrunner, interesser og ideer. Dette har gitt mange gode diskusjoner som har vært berikende for meg, og forhåpentligvis for resten av styret. Til tross for ulikhetene føler jeg at vi alle har samme mål og har trukket i samme retning. Takk til alle tillitsvalgte i de mange komiteer jeg har jobbet sammen med. Dedikerte kolleger som tar seg fri fra jobb og ofrer fritid i beste BTF-ånd! Takk også for alle innspill fra dere medlemmer. Det er dere vi jobber for, så det er viktig at vi får feedback.

Som mange av dere sikkert har fått med seg så har styret innstilt kollega Trond Grindheim som æresmedlem. I vedtektene heter det at æresmedlemmer kan utnevnes enhver som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for foreningen eller dens formål. Trond har hatt flere og lange perioder som tillitsvalgt både i BTF og NTF sentralt. Han er en inkluderende kollega med et bredt bekjentskap på tvers av generasjoner i foreningen. Med sin lune humor har han skapt en god stemning på medlemsmøter, så vel som ordfører for NTFs Representantskap. Det er generalforsamlingen sitt mandat å utnevne æresmedlemmer. Jeg håper derfor på generalforsamlingens tilslutning til å hedre Trond sin innsats for BTF.

Valgkomiteen har innstilt Sindre Hauge Larsen som ny formann. Sindre har lang fartstid i styret, både som infosekretær og sekretær. Jeg kjenner Sindre som en særdeles ryddig og pliktoppfyllende kollega som jobber systematisk. BTF vil være i de beste hender med Sindre som formann.

Takk for meg for i denne omgang!

Eirik Torjuul Halvorsen

Formann BTF

Kollegiale henvisninger

Kollegiale henvisninger

-komplisert og ukompliserte tannfjerninger  
-kirurgisk fjerning av retinert tenner
-apicectomi, periapikal kirurgi
-kirurgisk innsetting av tannimplantat
-Horisontal og vertikal bein oppbygging før implantasjon eller samtidig med implantasjon
-kirurgisk behandling av peripimplantitt
-mukoginigval kirurgi, kirurgisk korreksjon av tannkjøtt retraksjon
-sinus løft før implantasjon eller samitdig
-biopsi fra munnhullen
-alle kirurgisk inngrep under lett sedasjon


Tannlege Brigitta Bencik spesialist oralkirurgi 
brigitta@bergentannklinikk.no www.bergentannklinikk.no


Bergen tannklinikk,
Rådhusgaten 4,
5014 Bergen
Tlf 56 12 32 00

Vestlandsmøtet 2022

Velkommen til Vestlandsmøtet i januar!
Påmeldingen er nå åpnet:

Trykk her for å melde deg på

Dato: 13.-15. januar 2022

Sted: Grieghallen

Påmeldingsfrist for lav deltakeravgift: 10. desember 2021

Vestlandsmøteheftet kommer med i november-utgaven av Tidende

Forkurs

I år vil det være fire parallelle halvdagskurs på torsdagen. Kursene holdes formiddag og ettermiddag, og det vil være mulig å få med seg to forskjellige kurs i løpet av dagen.

Kurs 1:
Torsdag 13. januar kl. 0930 – 1230
«Kjeveledd fra A til Å» v/ Professor UiB Annika Rosén, Professor UiO Tore Bjørnland, 1. amanuensis Heming Olsen Bergem, Professor Anders Johansson, Psykologspesialist Borrik Schjødt

Kurs 2:
Torsdag 13. januar kl. 1330 – 1630
«I hovudet på en normalstörd» v/ Pär Johansson

Kurs 3:
Torsdag 13. januar kl. 0930 – 1230 og 1330 – 1630
«Att fatta rätt beslut i den kliniska vardagen» v/ Farid Akhlaghi, Brandon Washburn og Göran Kjeller

Kurs 4:
Torsdag 13. januar kl. 0930 – 1230 og 1330 – 1630
Style Italiano «Hands-on» komposittkurs v/ Arne Lund

Målgruppe kurs 1-4: Tannleger
Kurs 3 og 4 går i repetisjon etter lunsj
Kursene teller 3 timer i NTFs etterutdanning

Kurs 5:
Fredag 14. januar, kl. 0900 – 1500
Del 1 – Samspill, arbeidsglede og sunt selvsnakk; et foredrag til inspirasjon og ettertanke» v/ Marco Elsafadi
Del 2 – «Behandling av munntørrhet hos alvorlig syke og døende pasienter» v/ Siri Kvalheim:

Målgruppe kurs 5: Tannhelsesekretærer og tannpleiere

Vestlandsmøtets foredrag:

Fredag 14. februar, kl. 0930 – 1600

  • Åpning med kunstnerisk innslag, BTFs formann, NTFs president
  • «Motivasjonsforedrag» v/ Pär Johanson
  • «Entandsluckan – en liten utmaning» v/ Farid Akhlagi, Brandon Washburn og Göran Kjeller
  • Lunsj og dentalutstilling
  • «Protetisk rehabilitering av periodontalt svekkede tannsett» v/ Ulrik Opsahl
  • «Style Italiano» v/ Arne Lund

Etter foredragene er det lagt opp til sosialisering og servering av god drikke til fine priser i dentalutstillingen!

Lørdag 15. februar, kl. 1000 – 1400

  • «Forsvarlighet i tannbehandling» v/ Kjetil Reppen, Ole Morten Kulbraaten og Carl Christian Blich
  • «Pasientseleksjon ved implantatkirurgi» v/ oralkirurg Torbjørn Pedersen
  • «Lenger tenner vs ikke tenner lenger vs titanmangel?» ved periodontist Eirik Aasland Salvesen

Festaften